ធនាគារប្រទេសកូរ៉េដាក់កំណត់ការវិនិយោគជាមួយជនជាតិអ៊ីរ៉ាន់

bitcoin-3024279_960_720

កាសែតយ៉ុនហាប់កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆកា បានចុះផ្សាយថា នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ចាប់ស្ដារការដាក់ទារុណកម្មនោះ ធនាគាពាណិជ្ជកម្មទូទៅបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ធ្វើវិនិយោគជាមួយគណនីធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់។

ធនាគារហាន់ណា និង KEBបានស្នើអោយផ្អាកគណនីធនាគាររបស់អតិថិជនជនជាតិអ៊ីរ៉ាន់ត្រឹមថ្ងៃទី១២ ហើយធនាគារគុគមីនបានបន្ថយរយៈពេលពិនិត្យម្ចាស់គណនីពីមួយឆ្នាំមកត្រឹម៦ខែវិញ។

ធនាគារស៊ីនហាន់ និង ធនាគារអ៊ូរី កំពុងតែដំណើរការបើកគណនីធនាគារអោយនិស្សិតនិងពលករដោយឆ្លងកាត់ការទទួលស្គាល់ពីថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើ។

ក្រុមធនាគារទូទៅបានដាក់វិធានការយ៉ាងដូច្នេះព្រោះខ្លាចក្រែងមានការដាក់ទារុណកម្មជនទី៣ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និង ដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលអាចមានការធ្វើពហិកានៃទី៣។

미국이 대 이란 제재를 복원하자 시중은행들이 이란인 계좌의 거래를 제한하는 등 후속조치에 나서고 있다고 연합뉴스가 11월 7일 보도했다.

KEB하나은행은 이란인 고객에게 12일까지 계좌를 해지해줄 것을 요청했고 국민은행은 신원확인 주기를 1년에서 6개월로 줄이기로 했다.

신한은행과 우리은행은 유학생과 노동자에 한해 고위 경영진 승인을 거쳐 이란인 계좌를 개설해주고 있다.

은행들의 이런 조치는 혹시나 발생할 수 있는 미국의 제3자 제재, 세컨더리보이콧 가능성을 최소화하기 위한 것이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중