បើកទិវាប្រមូលផ្ដុំពលករពលការីនីបរទេសទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០១៨

444

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែតុលាមានការបើកទិវាប្រមូលផ្ដុំពលករពលការីនីបរទេសទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៨ នៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្វាងហ្វាមូនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

តាមការគណនានៃអ្នកឧបត្ថម្ភបើកទិវានេះមានសហជីពចូលរួមជា ១,០០០ ហើយវាគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលចូលរួមដោយសហជីពពលករពលការីនីបរទេសក្នុងការបើកទិវានេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។

ការចូលរបស់សហជីពទាំងនោះមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

១. ទាមទារសេរីភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារ លុបបំបាត់ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិជួល បង្កើនប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ

២. បញ្ឈប់ការទម្លាក់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បរិមាពលករពលការីនីបរទេស

៣. លុបបំបាត់ចំណាត់ការកាត់ថ្លៃស្នាក់នៅដោយបង្ខិតបង្ខំ តែត្រូវពង្រឹងចំណាត់ការស្ដង់ដាកន្លែងស្នាក់នៅ

៤. ប្រឆាំងដាច់ខាតនូវការប្រើអំពើហឹង្សាលើពលករពលការីនីបរទេសពេលចុះត្រួតពិនិត្យ

៥. ដាក់ពលករពលការីនីដែលមិនបានចុះឈ្មោះអោយត្រូវច្បាប់ពេញលេញ

៦. លុបបំបាត់ស្ដង់ដាច្បាប់មាត្រា ៦៣ដែលមានការរើសអ៊ើងពលករពលការីនីបរទេសធ្វើការផ្នែក សកិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ និង នេសាទ

៧. បញ្ឈប់ការប្រើអំពើហឹង្សា និង ការរើសអ៊ើងចំពោះពលការីនីបរទេស

៨. លុបបំបាត់ប្រព័ន្ធច្បាប់សិស្សបណ្ដុះបណ្ដាលវិនិយោគបរទេស

៩. ត្រូវផ្ដល់សំណងប្រាក់បៀវត្ដន៍ពលរដ្ឋទាំងអស់

១០. ប្រឆាំងការកែប្រែច្បាប់ជនភៀសខ្លួនអោយទៅជាអាក្រក់ ត្រូវបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់ជនភៀសខ្លួន តែត្រូវតែធានាសិទ្ធិរស់រាន្ដមានជីវិតអោយពួកគេ ។ល។

ហើយការប្រមួលផ្ដុំការតវាប្រឆាំងនៃការហូរចូលរបស់ពលករបទេស និង ជនភៀសខ្លួនក៏បានធ្វើឡើងនៅកន្លែងម្ខាងដែលមានចម្ងាយពីស្ទឹងឆុងគេឆុនប្រហែល៥០ម៉ែត្រផងដែល។

10월 14일 오후 서울 광화문 파이낸스센터 앞서 ‘2018 전국이주노동자대회’가 열렸다.

주최 측 추산 1000여 참여, 올해 서울 도심에서 열린 외국인 노동자 집회 중 가장 큰 규모다.

이들은

  1. 사업장 이동의 자유, 고용허가제 폐기, 노동허가제 쟁취
  2. 이주노동자의 최저임금 깎기 중단하라!
  3. 숙식비 강제 징수 지침 폐기하고 기숙사 주거기준 강화하라!
  4. 이주노동자 폭력 단속 반대한다!
  5. 미등록 이주노동자 전면합법화하라!
  6. 농축산어업 이주노동자 차별하는 근로기준법 63조 폐지하라!
  7. 여성이주노동자에 대한 차별과 폭력 중단하라!
  8. 해외투자법인연수생제도 폐기하라!
  9. 국민연금 반환일시금 지급하라!
  10. 난민법 개악 반대한다! 난민 혐오를 중단하고 생존권을 보장하라!

등을 요구했다.

청계천을 사이에 두고 50m 떨어진 장소에서는 외국인 노동자와 난민 유입에 반대하는 맞불 집회가 열렸다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중