ផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ដល់ជនបរទេសដែលជាអ្នកវិនិយោគទុនទឹកច្រើន និង ជាអ្នកមានធនធានខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលខ្លី

rubber-stamp-1560308_960_720

ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលាបានសម្រេចផ្ដល់វីសាសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍(F-5)ដល់ជនបរទេសដែលជាអ្នកវិនិយោគទទុនដែលមានទឹកប្រាក់ខ្ពស់ និង​ ដែលជាអ្នកមានធនធានខ្ពស់ ដែលជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិពិសេសក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេល២សប្ដាហ៍ក្រោយពេលចុះឈ្មោះរួច។

រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះត្រូវចំណាយពេលចាប់ពី៤ទៅ៥ខែក្នុងរយៈពេលត្រួតពិនិត្យសម្រាប់អ្នកដែលត្រួវការយកសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃយ៍ក៏ត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរដែរ។

គិតចាប់ពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ ជនបរទេសដែលបានទទួលវីសាសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃយ៍ដែលជាអ្នកវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ខ្ពស់ អ្នកមានធនធានខ្ពស់ រួមទាំងអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិពិសេសមានចំនួនសរុប ៨៤៥នាក់ ដែលស្មើ ០.៦%នៃចំនួនសរុបទាំងនៃអ្នកដែលត្រៀមយកសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃយ៍។

법무부가 10월 8일부터 외국인 고액투자자, 우수인재, 특별공로자 등에 대해서는 신청 후 2주 이내에 신속하게 영주(F-5) 자격을 부여하기로 했다.

지금까지는 심사기간이 4~5개월 정도 걸려 신속히 영주자격을 부여할 필요가 있는 사람들도 장기간 대기해야 했다.

2018년 6월 말 기준 고액투자자, 우수인재, 특별공로자 등에 해당돼 영주자격을 받은 외국인은 총 845명으로, 전체 영주자격자 대비 약 0.6%다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중