ផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នករៀបការអន្ដរជាតិប្រសិនបើរៀនភាសាកំណើតរបស់ប្ដីឬប្រពន្ធ

blackboard-2721887_960_720

ក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆកាបានសម្រេចថា សម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េដែលបានរៀបការអន្ដរជាតិដែលចង់ធានាប្រពន្ធឬប្ដីនោះ ប្រសិនបើខំប្រឹងរៀនភាសាកំណើតរបស់ប្ដីឬប្រពន្ធនឹងផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលធ្វើវីសារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

វាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទោះបីជាមិនទាន់បានគ្រប់លក្ខណៈនៃការធ្វើវីសាសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្ដោប្រវេសន៍ក៏ដោយ អាចទទួលការទទួលស្គាល់របស់របស់រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលជាបេក្ខជនដែលអាចទទួលវីសាបាន ហើយផ្ដល់ឧ៎កាសអោយទទួលការវាយតម្លៃផ្ទាល់ពីកុងសុលនិងវាយឡើងវិញបាន។

អ្នកធានាដែលជាជនជាតិកូរ៉េប្រសិនបើបានបញ្ចប់ការសិក្សាភាសាកំណើតរបស់ប្ដីឬប្រពន្ធដែលជាអ្នកដែលបានរៀបការជាមួយលើសពី ៣ខែឡើងទៅក្រោយចុះឈ្មោះអនុញាតិអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច ឬក៏បានប្រឡងជាប់ភាសាបរទេសដែលស្ថិនក្នុងការកំណត់ក្នុងកម្រិតដំបូង អាចប្រគល់ឯកសារដែលត្រូវការនៅស្ថានកូរ៉េដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលចុះឈ្មោះធ្វើវីសារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្ដោប្រវេសន៍។

법무부가 11월 1일부터 국제결혼으로 배우자를 초청하려는 한국인이 배우자의 모국어를 배우려고 노력하는 경우 결혼사증 발급과정에서 인센티브를 부여하기로 했다.

결혼이민 사증발급 요건을 일부 충족하지 못해도 법무부장관의 승인을 받아 사증발급 가능한 대상에 추가하고, 영사직접평가 및 재평가 기회를 부여한다는 게 인센티브 내용이다.

초청자인 한국인이 혼인신고 이후 3개월 이상 결혼 상대자의 모국어 교육과정을 이수하거나 해당 외국어 능력시험 초급 단계에 합격한 경우 증빙서류를 결혼이민 사증발급 신청 시 재외공관에 제출하면 된다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중