ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កូន៧សែនវ៉ុន កាត់ប្រាក់ពន្ធក្រោយសម្រាលកូន

123

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កូនម្នាក់ត្រូវបានតម្លើងរហូតដល់ពី៥សែនវ៉ុនដល់៧សែនវ៉ុន។ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា គណបក្សកាន់អំណាចប្រជាធិបតេយ្យរួម និង រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការព្រមព្រៀងលើខ្លឹមសារសំណើរខាងលើពេលកិច្ចប្រជុំអនុវត្តគោនយោបាយរបស់សក្សដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលដៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីប្រចាំឆ្នាំ។

សម្រាប់អ្នកដែលអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភឹម្រាប់កូនបានគឺគ្រួសារដែលមានចាប់ពីក្រោម៤០លានវ៉ុនដោយបូកជាមួយប្ដីនិងប្រពន្ធ ហើយបានបង្រីកដល់គ្រួសារដែលកំពុងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភទ្រទ្រង់ជីវភាព។

ច្បាប់ថ្មីដែលបង្កើតបានបញ្ចូលការកាត់ថ្លៃពន្ធសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដែលជាចំណាយនៅពេលក្រោយសម្រាលកូនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលក្រោមការកំណត់។

자녀장려금이 자녀 1인당 최대 50만원에서 70만원으로 인상된다.

7월 26일, 여당인 더불어민주당과 정부가 올해 세법개정 방향을 논의하기 위해 당정협의 회의를 열고 이같은 내용에 합의했다.

자녀장려금 지급대상은 부부합산 연 소득 4천만원 이하에서 생계급여 수급자까지로 확대된다.

세법개정안에는 일정소득 이하일 경우 산후조리 비용에 대해 의료비 세액공제를 적용하는 방안도 담겼다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중