ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំក្រោយ ៨,៥៣០វ៉ុន ឡើង១០.៩%

money-2696235_960_720

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានសម្រេចតម្លើងក្នុងមួយម៉ោង៨,៥៣០វ៉ុន ដែលឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំនេះ ១០.៩%។ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា គណកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុប ២៧នាក់ ដែលមាន សហជីពកម្មករ និង គណកម្មការច្បាប់ ១៤នាក់ បានចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំហើយបានដាក់សេចក្ដីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំក្រោយ។ សហជីពនិយោជក់បានប្រកាសមិនចូលរួមប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី១៣ល្ងាច ហើយក្នុងចំណោមសហជីពកម្មករទាំងអស់មានចំនួន៤នាក់បានប្រឆាំងនិងការកែប្រែច្បាប់ប្រាប់ឈ្នួលអប្បបរមាព្រមទាំងមិនបានចូលរួមប្រជុំផងដែរ។

ក្រោយបញ្ចប់ការព្រមព្រៀងដែលចំណាយពេលប្រជុំទល់ភ្លឺខាងគណកម្មការរៀបចំច្បាប់ដែលកំណត់ ៨,៥៣០វ៉ុន ទទួលបាន ៨សំលេង ហើយសហជីពកម្មករដែលកំណត់ ៨,៦៨០វ៉ុនទទួលបានតែ ៦សំលេងប៉ុនណ្ណោះ។

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិភាក្សា ហើយនឹងត្រូវឆ្លងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារនៅខែឧសភា។ ក៏ប៉ុន្ដែក្នុងរវាងភាគីនិយោជក់ឬភាគីនិយោជិក ប្រសិនបើមានភាគីណាមួយស្នើសេចក្ដីជំទាស់ទៅកាន់រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារអាចនឹងស្នើអោយមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះម្ដងទៀត។

내년도 최저임금이 올해보다 10.9% 인상된 시간당 8,350원으로 결정됐다.

7월 14일, 최저임금위원회는 전체 위원 27명 가운데 근로자위원과 공익위원 14명만 참석한 채 전원회의를 열고 내년도 최저임금을 결정했다.

사용자위원 측은 13일 저녁 불참 입장을 전했고, 근로자위원 가운데 4명도 최저임금법 개정에 항의하며 불참했다.

자정을 넘기는 밤샘 협상 끝에 공익위원 안인 8,350원이 8표, 근로자위원 안인 8,680원이 6표를 얻었다.

내년도 최저임금은 심의를 거쳐 다음달 5일 고용노동부 장관이 최종적으로 확정 고시한다.

다만 노·사 어느 한쪽이 노동부 장관에게 이의를 제기할 경우 노동부 장관은 최저임금위에 재심의를 요청할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중