Lối đi chuyển tiếp đường tàu điện ngầm số 5 tại ga Dongdaemun History and Culture Park bị đóng cửa từ ngày 18 tháng 7

1

Lối đi chuyển tiếp đường tàu điện ngầm số 5 tại ga Dongdaemun History and Culture Park sẽ đóng cửa phong tỏa trong ba tháng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 năm nay.

Lý do chính của việc đóng cửa con đường chuyển tiếp này là nhằm thay đổi toàn bộ thang cuốn đã quá cũ kỹ.

Chỉ trong năm ngoái, trong tổng số 290 nghìn người di chuyển chuyển đường tàu tại ga  Dongdaemun History and Culture Park, lượng người qua lại tại khu vực chuyển giữa line số 5 và line số 2,4 trung bình vào khoảng 123 nghìn người mỗi ngày.   

Dự kiến người dân sẽ phải chịu một số bất tiện như chậm trễ thêm khoảng 13 phút về mặt thời gian nếu muốn chuyển giữa line số 2 và line số 5 vì phải chuyển đường tàu tại ga Euijiro 4 -ga  hoặc ga Wangsimni, hoặc nếu chuyển giữa line số 4 và line số 5, mọi người phải chuyển sang line số 2,3 ở ga gần đó sau đó chuyển sang line cần đi. 

<동대문역사공원역 5호선 환승통로 18일부터 폐쇄>

동대문역사문화공원역 5호선 환승통로가 7월 18일부터 10월 31일까지 3개월 동안 한시 폐쇄된다.

노후 에스컬레이터 전면 교체가 이번 폐쇄 조치의 이유다.

지난해 동대문역사문화공원역 환승객 29만명 중 5호선과 2·4호선간 평일 하루 평균 환승 인원은 12만 3,000명이다.

2호선과 5호선간 환승하려는 승객은 을지로4가역이나 왕십리역에서 환승할 수 있고, 4호선과 5호선 간 갈아타는 경우, 인근 역에서 2, 3호선으로 환승한 다음 다시 갈아타야 하기 때문에 최대 13분이 더 소요되는 등 불편이 예상된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중