20-40 насны өрх гэр бүлийг хүүхэд гаргахыг дэмжих бодлого

baby-2923997_1280
Төрөлт бага байгаа асуудалтай нүүр тулж буй Солонгосын Засгийн газраас шинэ бодлого хэрэгжүүлэхээр болжээ.
7-р сарын 5-ны өдөр Ерөнхийлөгчийн шууд удирдлаганд байдаг Төрөлт болон өндөр насжилт хариуцсан нийгмийн хорооноос холбогдох яам тамгын газруудтай хамтран ‘Ажлаа хийнгээ хүүхдээ өсгөх аз жаргалтай улс болгохын төлөө хэрэгжүүлэх гол бодлого’-уудын талаар тайлагналаа.
Илтгэлийн гол агуулга нь хүүхэд өсгөж буй эцэг эхийн амьдралын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд байсан байна. Ажил амьдралынхаа тэнцвэрийг хадгалан бүх хүүхэд болон хүүхэд өсгөж буй гэр бүлийг дэмжих төсвийг нэмэгдүүлэхээр болжээ.
Жирэмсэн эхчүүдийн эмчилгээний зардлыг бууруулах арга хэмжээтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах өвчний хүрээг 5-аас 11 болгон нэмэгдүүлжээ. Нэг хүртэлх насны хүүхдийн клиникийн эмчилгээний төлбөрийн даатгалын өөрөө хариуцах төлбөрийг тэн хагасаас бага аолгон бууруулахаар болжээ.

저출산 문제에 직면한 한국 정부가 새로운 대책을 내놨다.

7월 5일 대통령 직속 저출산고령사회위원회는 관계부처 합동으로 ‘일하며 아이 키우는 행복한 나라를 위한 핵심과제’를 발표했다.
발표 내용의 핵심은 아이와 아이 키우는 부모의 삶의 질 개선이다. 일과 생활의 균형, 모든 아동과 가족 지원을 위한 재정 투자를 강화했다.

임금 삭감없이 육아기 부모의 노동시간을 단축할 수 있는 제도가 추진되고 한부모 가정의 아동 양육비 지원을 강화하며 사실혼 부부도 난임시술 건강보험을 적용받도록 제도를 개선한다.

임산부 의료비 경감 대책과 관련해서는 건강보험 적용 질환 범위를 5개에서 11개로 대폭 확대한다. 만 1세 미만 영아에 대해서는 외래 진료비 건강보험 본인부담금을 절반 이하로 대폭 떨어뜨리기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중