ដាក់តុក្កតានៅតាមកន្លែងអង្គុយសម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងរថភ្លើងទៅព្រលានយន្ដហោះ

ap

កាលពីថ្ងៃទី៣ខែកក្កដាស្នាក់ការរថភ្លើងព្រលានយន្ដហោះបានអោយដឹងថាដើម្បីបន្ថែមការលើកកម្ពស់វប្បធម៌យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ កាលពីថ្ងៃទី១ក្រុមហ៊ុនបានដាក់តុក្កតាដែលបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុន’ណារ៍’នៅតាមកន្លែងអង្គុយសម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះនៅគ្រប់រថភ្លើងធម្មតាទាំងអស់។

នៅលើរួបតុក្កតាណារ៍មានកាន់ផ្លាកពណ៌បៃតងដែលមានសរសេរថា’កន្លែងសម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ’ដែលបង្ហាញអត្ថន័យថាកុំអង្គុយកន្លែងនេះដើម្បីស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ។

7월 3일, 공항철도는 임산부 배려 문화를 더 발전시키기 위해 회사 캐릭터인 ‘나르’ 인형을 일반열차 전 객실의 임산부 배려석에 지난 1일부터 비치했다고 밝혔다.

나르 인형은 ‘임산부 배려석’ 글귀가 쓰여 있는 분홍색 패널을 들고 있어 이 자리는 임산부들을 위해 비워달라는 의미를 강조하고 있다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중