Сөүлийн 10 иргэн тутмын 5 нь’ Гадаадын иргэдийг хүлээн авахад бэлэн’

multi

Сөүлийн иргэдийн гадаадын иргэн ба олон соёл/бусад улсын орны соёл/-ыг хүлээн зөвшөөрөх чадвар нь тэдний наснаас хамааран ялгаа байгаагаар гарчээ.

7-р сарын 3-ны өдөр Сөүл хотын захиргаанаас мэдээлснээр ‘2018 оны Сөүл судалгааны газрын Хотын бодлого талаарх судалгааны үзүүлэлт’-ээс харвал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ба гадаадын иргэн, Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэдийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар нь тэдний нас ахих тусам буурч байгаагаар гарчээ.

45-аас доош насны иргэдийн хувьд ‘гадаадын иргэдийн цагаачлалын бодлого’ ба’ Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдийн талаар нийгэм дэх өрөөсгөл ойлголтыг арилгах бодлого’ хэрэгтэй гэж хариулсан иргэний тоо их байсан бөгөөд нөгөө талаар өндөр настай үеийнхэн ‘гадаад иргэдэд зориулсан бодлого хэрэгтэй гэсэн хариулт буурч Гадаад иргэдээс болж ажлын байраа алдах вий хэмээн санаа зовж байна’ гэж хариулсан хүний тоо их байсан байна.

Олон соёл түүнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар ч бас 25-доош насныхан буюу Миллиониум үеийнхэнд өндөр гарсан байна.

서울시민의 외국인과 다문화에 대한 포용력은 연령에 따라 차이가 큰 것으로 나타났다.

7월 3일 서울시가 발표한 ‘2018년 서울서베이 도시정책지표조사’를 보면, 장애인과 외국인, 결혼이민자 등 사회적 약자에 대한 포용력이 연령이 높을수록 떨어지는 것으로 나타났다.

45살 이하 연령층에서는 ‘외국인 이민정책’과 ‘결혼 이민자에 대한 사회적 편견 해소 정책’이 필요하다는 응답이 높은 반면, 고령 세대에서는 ‘외국인 이민 정책’이 필요하다는 응답이 낮아지고 ‘이민자들에 의한 일자리 상실’을 우려한다는 응답이 높아졌다.

다문화 사회에 대한 포용력도 25세 이하 밀레니엄 세대에서 높게 나타났다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중