អ្នកត្រឡប់ធ្វើកសិកម្មនិងត្រឡប់ទៅជនបទកើនឡើង៥សែននាក់

88888

ចំនួនប្រជាជនដែលផ្លាស់ត្រឡប់ទៅជនបទហើយចាប់របរកសិកម្មដែលហៅថាអ្នកត្រឡប់ធ្វើកសិកម្មនិងត្រឡប់ទៅជនបទកើនឡើង៥សែននាក់។ បើយោងតាមក្រសួងរុក្ខាបសុសត្វនិងចំណីអាហារកាលពីថ្ងៃទី២៨ខែមិថុនាបានប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនត្រឡប់ធ្វើកសិកម្មនិងត្រឡប់ទៅជនបទមានចំនួន ៥១៦,៨០០នាក់។

ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនគ្រួសារដែលត្រឡប់ទៅធ្វើកសិកម្មទាំងគ្រួសារដែលមានវ័យក្រោម៤០នោះបន្ដកើនឡើងជាលំដាប់។

ក្រសួងរុក្ខាបសុសត្វនិងចំណីអាហារបានពង្រីកគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដល់យុវជននិងអ្នកត្រឡប់ធ្វើកសិកម្មនិងត្រឡប់ទៅជនបទដើម្បីលើកកម្ពស់អនុភាពនៅជនបទ។

도시에서 농촌으로 이동해 농사를 짓는 귀농·귀촌 인구수가 50만명을 돌파했다.

6월 28일, 농림축산식품부에 따르면 지난해 귀농·귀촌 인구는 51만6,800명으로 집계됐다.

특히 최근 3년간 가족이 동반 이주하는 40세 미만 젊은 귀농가구 비중이 지속적으로 늘고 있는 것으로 나타났다.

농식품부는 농촌의 활력을 높이기 위해 청년과 귀농귀촌인에 대한 지원 정책을 더 늘려나갈 방침이다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중