លោក គូក្វាងម៉ូ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអគ្គនាយកថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនLGគ្រុប

LG

លោក គូក្វាងម៉ូដែលជាកូនប្រុសរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនLG គូបូនមូ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាដំណាងអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនLG។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនLGបានបើកអង្គប្រជុំក្នុងតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចធ្វើសន្និសិទកាសែតឆាប់ៗដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសតំណាងប្រធាន។

លោកអគ្គនាយក គូ បានក្លាយជាប្រធានដឹកនាំធំជំនាន់ទី៤របស់ក្រុមហ៊ុនLGបន្ទាប់ពីលោកអគ្គនាយកមុន លោក គូអុីនហេដែលជាស្ថាបនិកមុនគេបង្អស់ ហើយបន្ទាប់មកគីលោកគូចាក្យុងជាអគ្គនាយកកិត្ដិយស និង លោកអគ្គនាយក គូបូនមូ

고 구본무 LG그룹 회장의 아들인 구광모 LG전자 상무가 그룹 지주사인 LG의 대표이사 회장으로 선임됐다.

6월 29일 LG는 임시 주주총회를 열어 구 상무를 등기이사로 정식 선임한 데 이어 곧바로 이사회를 개최해 대표이사 회장직을 부여했다.

구 회장은 창업주인 구인회 전 회장을 시작으로 구자경 명예회장, 구본무 회장에 이어 LG그룹의 4세대 총수가 됐다.

 

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중