ចាប់ពីខែកក្កដា បន្ទប់អ្នកជំងឺ ២-៣នាក់ បង់តែពាក់កណ្ដាល ហើយថ្លៃព្យាបាលដោយគ្រោះអាសន្នក៏ឧបត្ថម្ភ

hospital-1802679_960_720

ចាប់ពីខែកក្កដាទៅបន្ទប់អ្នកជំងឺ ២·៣នាក់ក៏មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែរ។ កន្លងមកធានារ៉ាប់រងមានសម្រាប់តែបន្ទប់អ្នកជំងឺ៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយថ្លៃសម្រាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលធ្លាប់ខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីនោះក៏ត្រូវបាសម្រួលតែមួយដែរ។ ចំពោះថ្លៃសម្រាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំៗ គឺបន្ទប់ ២នាក់មួយថ្ងៃ ៧មុឺនវ៉ុន បន្ទប់៣នាក់ ប្រហែល៥មុឺនវ៉ុនប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃដាក់ធ្មេញសេរ៉ាមិចរបស់មនុស្សចាស់ចាប់ពីវ័យ៦៥ឡើងទៅពីមុនធ្លាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ៥០%នោះត្រូវចុះមកត្រឹម៣០%វិញ។ ហើយថ្លៃវះកាត់ស្រាលដែលអ្នកជំងឺត្រូវចំណាយនោះ នឹងអាចធ្លាក់ចុះពី៥សែនវ៉ុនទៅ៣សែនវ៉ុន។

រដ្ឋាភិបាលបានចាប់អនុវត្តការឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបជាង៥០%សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដោយគ្រោះអាសន្នចាប់ពីខែកក្កដា។ ហើយក៏ឧបត្ថម្ភរហូតដល់២០លានវ៉ុនដល់គ្រួសារដែលបន្ទុកធ្ងន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវចំណាយថ្លៃព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពីចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី២០%។

7월부터 병원 2·3인실에도 건강보험이 적용된다. 그간 건강보험이 적용되는 건 4인 이상 병실뿐이었다. 병원 별로 천차만별이던 입원비도 단일화한다.

상급 종합병원 기준 2인실은 하루 7만원, 3인실은 5만원 정도만 내면 입원할 수 있다.

만 65세 이상 노인 임플란트 비용도 본인 부담률이 50%에서 30%로 줄어든다. 환자가 내야 할 시술비용 역시 50만원에서 30만원대로 감소할 전망이다.

정부는 7월부터 소득 하위 50% 이하 가구를 대상으로 ‘재난적 의료비’ 지원도 시행한다. 병원비가 연 소득의 20%를 넘을 정도로 가계 경제에 큰 부담을 줄 경우 최대 2,000만원까지 지원한다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중