ចាប់ផ្ដើមប្រើកែវជំនួសកែវក្រដាស់នៅនិវេសដ្ឋានប្រធានាធិបតី

36304315_2116060898682139_5010172830747197440_n (1)

កាលពីថ្ងៃទី៥ខែមិថុនាដើម្បីចូលរួមទិវាថ្ងៃបរិស្ថានពិភពលោក លោកប្រធានាធិបតី មូនជេអុីបានដាក់នូវសេចក្ដីណែនាំថា “ការការពារបរិស្ថានគឺចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តន៍តូចមួយរបស់ខ្លូនឯង” ហើយបានណែនាំអោយកាត់បន្ថយអោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិចនិងផលិតផលប្រើម្ដង”។

ចាប់ពីខែកក្កដាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដមុនគេនូវការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិចប្រើម្ដងនិងកែវក្រដាសនៅក្នុងការិយាល័យនៅនិវេសដ្ឋានប្រធានាធិបតី។

នៅនិវេសដ្ឋានប្រធានាធិបតីបានតម្រូវមិនអោយប្រើប្រាស់កែវក្រដាសឬផ្លាស្ទិចនិងផលិតផលប្រើម្ដងក្នុងចំណោមសំភារៈចាំបាច់នៅក្នុងពេលប្រជុំនិងពេលបំពេញការងារគ្រប់ផ្នែក ដោយជំនួសអោយប្រើប្រាស់កែវថ្មនិងកែវវិញម្ដង។ ហើយតម្រូវអោយប្រើប្រាស់ថង់ដាក់អីវ៉ាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិចផងដែរ។

지난 6월 5일 세계 환경의 날을 맞아 문재인 대통령은 “환경보호는 나의 작은 실천에서부터 시작된다”며 “플라스틱과 일회용품 사용을 줄이자”고 제안했다.

청와대는 7월부터 사무실에서 1회용 플라스틱 소모품과 종이컵 사용 줄이기에 앞장서기로 했다.

청와대는 각종 회의와 업무상 필요한 소모품 중 플라스틱과 종이컵 등 1회용품 사용을 자제하고 머그컵, 텀블러 등을 사용하도록 권장한다. 또 비닐봉투 사용을 줄이기 위해 장바구니를 활용하도록 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중