វីធីការពារ សត្វរុយនៅរដូវក្ដៅ

444

នៅរដូវក្ដៅតែងតែមានសត្វរុយដែលជាភ្ញៀវមិនបានអញ្ជើញមកលេងនៅក្នុងផ្ទះបាយ។

សូមណែនំាវិធីទប់ស្កាត់សត្វរុយដែលទោះជាយើងខំប្រឹងចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែចេញមកនោះ

  1. ត្រូវបោះចោលអោយបានញឹកញាប់នូវសំបកផ្លែឈើឬម្ហូបអាហារដែលនៅសល់
  2. ត្រូវលាងផ្លែឈើភ្លាមក្រោយពីទិញរួច ហើយទុកក្នុងទូទឹកកកឬត្រូវទុកក្នុងរបស់ដែលមិនចេញក្លិន
  3. ត្រូវបាញ់ទឹកក្ដៅឬដាក់ទឹកខ្មេះនៅកន្លែងបង្ហូរទឹកដែលជាជម្រកសត្វរុយ
  4. ត្រូវដាក់កាហ្វេឬស្លឹកជីដែលសត្វរុយមិនចូលចិត្តនៅក្នុងផ្ទះបាយ
  5. ត្រូវធ្វើអន្ទាក់សម្រាប់ចាប់សត្វរុយដោយដាក់ទឹកស្ករ ទឹកខ្មេះ និងស្រាបៀនៅក្នុងដបផ្លាស្ទិច

여름철, 주방에는 불청객 초파리가 찾아오곤 한다. 잡아도 계속 나타나는 초파리 퇴치 방법을 소개한다.

  1. 과일 껍질이나 남은 음식 등 음식물 쓰레기는 자주 내다 버린다.
  2. 과일은 구매 후 바로 씻어 냉장고나 밀폐 용기에 담아 보관한다.
  3. 초파리 통로로 쓰이는 배수구에 뜨거운 물이나 식초를 뿌린다.
  4. 초파리가 싫어하는 계피나 허브 등을 주방에 놓아둔다.
  5. 빈 페트병 안에 설탕물, 식초, 맥주 등을 넣어 초파리 덫을 만들어 활용한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중