ក្រុមហ៊ុនរថយន្ដក្រុងព្រីមៀមពង្រីកខ្សែរត់ចំងាយពាក់កណ្ដាលនិងចំងាយឆ្ងាយ

333

ក្រសួងចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិនិងក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងបានបើកខ្សែរត់ថ្មីនៃរថយន្ដក្រុងព្រីមៀមពីសេអ៊ូលទៅ ខេត្តសេជុង​​ សេអ៊ូលទៅអ៊ូលសាននិងទៅកាន់ខេត្តចំនួន១២ទៀតហើយនិងនឹងដាក់អោយដំណើការនៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា។

កន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការលើកឡើងអំពីតម្រូវការបើកខ្សែរត់របស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ដក្រុងព្រីមៀមក្នុងចំងាយពាក់កណ្ដាលពីសេអ៊ូលទៅខេត្តសេជុង ប៉ុន្ដែក្នុងដំណាក់កាលនោះដោយយោងលើច្បាប់កំណត់លើផ្លូវរត់ចំងាយក្រោម២០០គីឡូម៉ែត្រ មិនតម្រូវអោយបើកអោយរថយន្ដក្រុងព្រីមៀមរត់ឡើយ។

ក្រសួងចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានសម្រួលដល់ច្បាប់នោះ​ ជាលទ្ធផលការសម្រួលច្បាប់លើកនេះបានបញ្ចូលចំងាយផ្លូវក្រោម២០០គីឡូម៉ែត្រពី(សេអ៊ូលទៅសេជុង​ ពីសេអ៊ូលទៅយូសុង ពីសេអ៊ូលទៅយ៉ុនមូតេ)ជាលើកដំបូង។

ក្រុមហ៊ុនរថយន្ដក្រុងព្រីមៀមកំពុងដំណើរការរត់លើផ្លូវចំនួនសរុប២៦ខ្សែដែលបូកជាមួយផ្លូវដែលធ្លាប់មានចំនួន១៤ខ្សែនិងផ្លូវដែលបានពង្រីកលើកនេះចំនួន១២ទៀត។

국토교통부와 고속버스업계는 서울∼세종, 서울∼울산 노선을 포함 전국 12개 노선에 프리미엄 고속버스를 신규 투입하고 7월 20일부터 운행을 개시한다.

그 동안 서울∼세종 등 중거리 노선에도 프리미엄 고속버스 투입 필요성이 제기되었으나 관련 규정상 200km 이하 노선은 프리미엄 고속버스 투입이 제한되어 있었다.

국토교통부에서는 작년 12월 관련규제를 완화하였으며, 그 결과 이번 확대에 200km 이하 노선(서울∼세종, 서울∼유성, 서울∼연무대)이 처음으로 포함되었다.

이번 12개 노선 확대에 따라 기존 운행 중인 14개 노선에 더해 총 26개 노선에서 프리미엄 고속버스가 운행하게 되었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중