រយៈពេលតែមួយឆ្នាំតម្លៃកូកាកូឡាឡើង ៩% ហើយនិន្នាការការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៃតម្លៃអាហារផលិតស្រាប់

콜라 값

បើធ្វើការប្រៀបធៀបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុន បានអោយដឹងថាតម្លៃរបស់កូការកូឡាបានឡើង ៩% និង តម្លៃបាយចម្អិនស្រាប់ឡើង ៨.៤%។

បើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើតម្លៃលក់របស់អាហារផលិតស្រាប់ចំនួន៣០ នៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកាលពីខែឧសភាតាមរយៈគេហទំពរចម្រុះអំពីពត៌មានតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារនៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រទេសកូរ៉េ(Korea Consumer Agency)បានអោយដឹងថា តម្លៃរបស់ សាច់ មីគាវក្លះសេ ហ៊េម បានឡើងថ្លៃខ្ពស់ធម្មតា បើប្រៀបធៀបជាមួយខែមុន។ ជាពិសេសសាច់ និង មីគាវក្លះសេ បន្ដឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីខែគុម្ភះ ប៉ុន្ដែតម្លៃរបស់គ្រឿងផ្អាប់ ម្សៅស៊ុបវិញបន្ដចុះថ្លៃ។

បើប្រៀបធៀបក្នុងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាមុនបានអោយឃើងថា តម្លៃរបស់កូកាកូឡា បាយចម្អិនស្រាប់ និង ប្រហិតម៉ត់ (៧.១%) ស្ករ (៦.៨%) ហ៊េម (-២.៦%) សាច់ (-១.២%) បន្តចុះថ្លៃ។

ចំណែកតម្លៃបាយចម្អិនស្រាប់ សុីរៀល គុកស៊ូ ម្សៅអាហារ មី ដែលជាប្រភេទ(អាហារធុញ្ញជាតិ) ជាទូទៅបន្ដឡើងថ្លៃ ឯ ហ៊េម សាច់ក្រក ឈីជ៍ ដែលជាប្រភេទ(អាហារផលិតពីទឹកដោះគោ និង សាច់សត្វ) ត្រូវបានសិក្សាឃើញថាបន្តចុះថ្លៃ។

ក្នុងចំណោមការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៃអាហារផលិតស្រាប់ចំនួន៣០ ចំនួនចំណាយការទិញនៅក្នុងម៉ាតធំៗជាមធ្យមមាន ១១៦,៤៦៦វ៉ុន ដែលជាតម្លៃសមរម្យជាងគេ ហើយបន្ទាប់មកគឺនៅផ្សារធម្មតាចំនួន ១១៩,០៩៩វ៉ុន SSM ១២៤,២២៤វ៉ុន ហើយចុងក្រោយនៅក្នុងផ្សារទំនើប ១៣១,៤៩៣វ៉ុន។

지난해 5월과 비교했을 때 콜라가 9.0%, 즉석밥이 8.4% 가격 상승한 것으로 나타났다.

한국소비자원(Korea Consumer Agency)이 가격정보 종합포털을 통해 5월 다소비 가공식품 30개의 판매가격을 분석한 결과, 맛살·냉동만두·햄 등의 가격이 전월에 비해 소폭 상승한 것으로 나타났다.

특히, 맛살과 냉동만두는 지난 2월 이후 지속적으로 가격이 상승한 반면, 된장·스프의 경우 지속 하락 추세를 보인 것으로 분석됐다.

지난해 동월과 비교했을 때에는 콜라·즉석밥·어묵(7.1%)·

설탕(6.8%) 등의 가격이 상승했고, 냉동만두(-10.7%)·된장(-7.0%)·햄(-2.6%)·맛살(-1.2%) 등은 하락한 것으로 나타났다.

즉석밥·시리얼·국수·밀가루·라면 등 ‘곡물 가공품’이 주로 상승했으며, 햄·소시지·치즈 등 ‘낙농·축산가공품’의 가격은 주로 하락한 것으로 분석됐다.

다소비 가공식품 30개의 총 구입비용은 대형마트가 평균 116,466원으로 가장 저렴했고, 다음으로 전통시장(119,099원), SSM(124,223원), 백화점(131,493원) 순이었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중