កិច្ចពិភាក្សាផ្លូវរវាងកូរ៉េខាងជើង និង អាមេរិកស្ដីពីគ្មានអាវុធនុយក្លែអ៊ែដើម្បីសុវត្ថិភាព និង ការជ្រើសរើសវេទិកាពន្យល់រួមលើការធានាសុវត្ថិភាព

whitehouse

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការតំបូងជាប្រវត្តិសាស្រ្ដរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសន្យា ‘ ការគ្មានអាវុធនុយក្លែអ៊ែដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងឧបទ្វិបកូរ៉េ និងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ហើយតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការនេះមានទាំងខ្លឹមសារក្នុងន័យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បី ‘ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ’ និង ‘ជំហរក្នុងការរក្សាសន្តិភាពរហូតនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ’។

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ និង លោកប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េ គីមជុងអុឺនបានធ្វើកិច្ចប្រជុំពន្យល់រួមដែលទាក់ទងខ្លឹមសារខាងលើដែលមានប្រធានបទ៤នៅក្នុងប្រជុំពិភាក្សាចំហរចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសណ្ឋាគារខាផេលឡាលើកោះសេនថូសានៃប្រទេសសិង្ហបូរី។

បើយោងតាមខ្លឹមសារហត្ថលេខានោះ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថានឹងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ចំណែកលោកប្រមុខរដ្ឋគីមជុងអុឺនបានធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយភាពច្បាស់លាស់គ្មានការរារេលើយន្នការបំបាត់អាវុធនុយក្លែអ៊ែដើម្បីសុវត្ថិភាពឧបទ្វីបកូរ៉េ។

កូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីការប្រកាសសេចក្ដីព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនៅទីប្រជុំផាន់មូនចំកាលពីថ្ងៃទី២៧ខែមេសា ហើយក៏មានខ្លឹមសារស្ដីអំពីការសន្យារខិតខំប្រឹងប្រែលើយន្នការគ្មានអាវុធនុយក្លែអ៊ែផងដែរ។

នៅក្នុងសេចក្ដីចុះហត្ថលេខានោះផងដែរក៏មានខ្លឹមសារដែលថានឹងសន្យារអោយអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្រ្គាមដែលត្រូវបានរកឃើញអត្ដសញ្ញាណរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអារមេរិកអោយធ្វើមាតុភូមិនិវត្ដវិញ ហើយបើកអោយប្រមូលឆ្អឹងសាកសពអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្រ្គាមផងដែរ។

6월 12일, 북미 양국이 역사상 첫 정상회담에서 ‘완전한 한반도 비핵화’ 공약과 미국의 대북 안전보장 제공 공약 교환을 합의했다.      

또 ‘새로운 양국 관계’와 ‘한반도의 지속적이고 안정적인 평화체제’를 구축하기 위해 노력한다는 원칙에도 뜻을 함께했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 싱가포르 센토사 섬의 카펠라 호텔에서 열린 정상회담 합의문 서명식에서 이와 같은 내용을 담은 4개 항의 공동성명에 서명했다.

성명에 따르면 트럼프 대통령은 북한에 안전보장을 제공하기로 공약했고, 김정은 위원장은 “한반도의 완전한 비핵화를 향한 흔들리지 않는 확고한 약속”을 재확인했다.

4월 27일 남북정상회담 합의인 판문점 선언을 재확인하며, 북한이 완전한 비핵화를 향해 노력할 것을 약속하는 내용도 성명에 포함됐다.  

성명에는 “미국과 북한은 신원이 이미 확인된 전쟁포로, 전쟁실종자들의 유해를 즉각 송환하는 것을 포함해 유해 수습을 약속한다”는 내용이 포함됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중