មានអ្នកស្លាប់ដំបូងគេដោយសារកំទេចធូលី ត្រូវបានពិនិត្យជាផ្លូវការ

road-3262972_960_720

លទ្ធផលសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយអោយជាលើកដំបូងអោយដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាងមួយមុឺនពីរពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបាត់បង់ជីវិតខ្លីជាងអាយុដែលសង្ឃឹមទុកដោយសារតែកំទេចធូលី។

បើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ប៉ុស្ដិ៍ទូរទស្សន៍ KBS បានអោយដឹងថា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលបានធ្វើការវីនិច្ច័យថា តាមរយៈការស្រាវជ្រាវកម្រិតកំហាប់នៃកំទេចធូលីនិងអាយុដែលសង្ឃឹម ប្រភេទជំងឺនិងកំឡុងពេលរស់នៅនៅតាមតំបន់និមួយៗឃើញថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៥ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអាចមានមនុស្ស ១១,៩០០នាក់ស្លាប់លឿនជាងអាយុ។

នៅកក្នុងសារធាតុដែលបង្កជាជំងឺមហារីកលំដាប់ទី១នៃកំទេចធូលីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ កំហាប់មធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃកំទេចធូលីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្នុង ៣㎡ គឺមានកំហាប់កម្រិត ២៤㎍ ដែលលើសពីរដងនៃកម្រិតកំហាប់ដែលត្រូវបានណែនាំ ១០㎍ ឯណោះ ។

ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់តាមប្រភេទជំងឺដោយសារកំទេចធូលីត្រូវរកឃើញ។ ក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកជំងឺគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល និង បន្ទាប់នោះគឺជំងឺបេះដូងនិងសួតជាដើម។

초미세먼지 때문에 1년에 1만2천명 정도가 기대수명보다 일찍 죽는다는 공식 연구결과가 국내에서 처음 나왔다.

KBS 보도에 따르면, 서울대 연구팀이 지역별 초미세먼지 농도와 기대수명, 질병과 생존기간 등을 조사해 보니 2015년 한 해 동안 11,900여 명이 조기사망했을 것으로 추산됐다.

세계보건기구가 정한 1급 발암물질인 초미세먼지의 국내 연평균 농도는 3㎡당 약 24㎍으로 권고기준인 10㎍ 두 배를 웃돈다.

초미세먼지로 인한 질병별 조기사망자수도 조사됐다.

뇌졸중이 조기사망자의 절반 가량을 차지했고 심장질환과 폐암 순으로 나타났다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중