ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលត្រូវហាមមិនអោយប្រើចំនួន៣៥ប្រភេទ ត្រូវបញ្ឈប់ការលក់និងអោយប្រមូលមកវិញ

888

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា វិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពឪសថនិងម្ហូបអាហារបានអោយដឹងថា តាមរយៈលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យលើឈ្មោះនិងប្រភេទនិងវត្ថុធាតុរបស់ផលិផលថែរក្សាស្បែកនិងមុខដែលបានផលិត និងនាំចូលក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មានក្រុមហ៊ុនចំនួន២០ក្រុមហ៊ុន និង ផលិផល៣៥ត្រូវបានបញ្ឈប់ការលក់និងបញ្ជាអោយប្រមូលមកវិញដោយសារមានផ្ទុកវត្ថុធាតុដែលត្រូវហាមមិនអោយប្រើ។

សម្រាប់ផលិតផលដែលត្រូវប្រមូលលើកនេះមានដូចជាផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន អុឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក ជាដើម ហើយទោះជាផលិតផលទាំងអស់នោះកំពុងសារាចរលក់ក្នុងប្រទេសទាំងនោះក៏ដោយ ប៉ុន្ដែផលិតផលទាំងនោះមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េឡើយ។

វិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពឪសថនិងម្ហូបអាហារបានដាក់ប្រកាសបញ្ជាអោយក្រុមហ៊ុនផលិតនិងលក់ធ្វើការប្រមូលនូវផលិតដែលបានកំណត់ ហើយបានណែនាំអោយអ្នកដែលបានទិញផលិតផលទាំងនោះដូរយកសំណងមកវិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតនិងលក់ ឬពីក្រុមហ៊ុនដែលបានទិញ។

6월 8일, 식품의약품안전처는 2017년 생산·수입 실적이 보고된 화장품의 원료 목록을 점검한 결과 사용금지 원료를 함유한 것으로 확인된 20개사, 35개 제품을 판매중단 및 회수 조치한다고 밝혔다.

이번에 회수 대상은 일본, 유럽, 미국으로부터 전량 수입되는 제품들로서 해당 국가에서 판매되고 있지만 우리나라 화장품 안전기준에는 적합하지 않는 것으로 나타났다.

식약처는 화장품 제조판매업자에게 해당 제품을 회수하도록 조치할 예정이며, 해당 제품을 구매한 소비자는 화장품 제조판매업자 또는 구입처에 반품하여 줄 것을 당부했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중