បោះឆ្នោតឡូតូរបស់ពលរដ្ឋ៖ បើទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តលើសពី៥លានវ៉ុន

vote

សេវាបោះឆ្នោតឡូតូរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជាង៩សែននាក់កាលពីអាណតិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅបានបើកទ្វាម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់។

សេវានេះបានបើកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី៩ គឺ៤ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីជម្រុញទឹកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនាខាងមុខ។ អ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ២ និង ៣ នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្នាក់ប្រមាណ៥០%(ច្រើនជាង ៥លានវ៉ុន) ២០% (ច្រើនជាង ២លានវ៉ុន) ១០% (ច្រើនជាង ១លានវ៉ុន) ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់នោះ នឹងត្រូវផ្ដល់អោយអ្នកដែលចូលរួមដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ ក្នុងម្នាក់ទទួលបាន៥មុឺនវ៉ុន។

អ្នកមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមនោះ គ្រាន់តែថតរួបដែលមានរូបកន្លែងបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី៨ដល់ ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា និង ក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី១៣  ខែមិថុនា រួចចូលទៅគេហទំពរបោះឆ្នោតឡូតូរបស់ពលរដ្ឋ (https://voteforkorea.org/) ។

ចំពោះរូបថតអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដែលមានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកឈរឈ្មោះ (ដូចជាការធ្វើម្រាមដៃជាសញ្ញា) និង ថតរូបក្រដាសបោះឆ្នោតផ្ទាល់និងមិនត្រូវយកជាការនោះទេ ដោយសារតែវាជាការបំពានច្បាប់នៃការបោះឆ្នោត។

សម្រាប់លទ្ធផលគឺអាចដឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនានៅម៉ោង៩យប់ ហើយចំពោះដំណើរការចាប់ឆ្នោតនឹងមានគម្រោងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍លើទំពរហ្វេសប៊ូក

지난해 대통령 선거에서 90여만 명이 응모한 국민투표로또 서비스가 지방선거를 앞두고 다시 문을 열었다.

해당 서비스는 6.13 지방선거의 투표 독려를 위해 지방선거 투표일을 9일 앞둔 4일 재오픈했다.

1·2·3등에게는 후원금의 50%(최대 500만 원), 20%(최대 200만 원), 10%(최대 100만 원)를 각각 지급하고, 남은 돈은 다수의 4등 당첨자들에게 5만 원씩 돌아간다.

참여를 희망하는 유권자는 사전투표(6월 8일~9일) 기간과 선거 당일인 13일 투표에 참여한 뒤 투표소 배경 사진이나 투표 참여 권유 사진 등을 촬영해 국민투표로또 홈페이지(https://voteforkorea.org/)에 접속해 응모하면 된다.

특정 후보를 암시하는 사진(손가락 기호 등)과 투표용지를 직접 촬영한 사진은 선거법 위반 사항이라 당첨 대상에서 제외된다.

결과는 투표 당일인 6월 13일 밤 9시께 알 수 있으며, 추첨 과정은 페이스북 라이브 방송으로 생중계할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중