ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺរាតត្បាតឈឺភ្នែក

kyul

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ខាងការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺបានប្រកាសអំពីការដែលអាចកើតមាននូវជំងឺរាតត្បាតឈឺភ្នែក ហើយប្រាប់អោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលាងដៃនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។

តាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភាអំពីអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺរាតត្បាត់ឈឺភ្នែក មានចំនួន២២នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលមកពិនិត្យជំងឺមួយពាន់នាក់ ហើយនៅសប្ដាហ៍ទី២ក្នុងខែមេសាមានចំនួន១៦នាក់ក្នុងចំណោមមួយពាន់នាក់ដែលបន្ដកើនឡើងរហូត។

បើសង្កេតតាមអាយុនៃអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យដែលកើតមាននោះ ពីអាយុ ០ ដល់ ៦ឆ្នាំ ស្ថិតនៅក្នុងវ័យចន្លោះនោះមានចំនួនច្រើនជាងគេ បន្ទាប់មកគឺ ពីអាយុ៧ឆ្នាំដល់១៩ឆ្នាំ។

ដើម្បីការពារជំងឺរាតត្បាតឈឺភ្នែកនេះ គឺត្រូវលាងដៃអោយបានត្រឹមត្រូវហើយទៀងទាត់ កុំឈ្លីភ្នែកឬយកដៃប៉ះភ្នែកអោយសោះ ហើយមិនត្រូវប្រើកន្សែងឬខ្នើយកើយដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនាក់ផ្សេងឡើយ។

6월 1일 질병관리본부는 유행성 각결막염이 유행할 가능성이 있다며 손씻기를 비롯한 개인위생에 신경써줄 것을 당부했다.

5월 4주에 보고된 유행성 각결막염 의심환자는 외래환자 1천명당 22명으로 4월 2주 1천명당 16명 이후 지속적으로 늘고 있다.

의심환자의 나이대별 발생을 보면 0∼ 6세까지 구간이 가장 많았고 7~19세가 그 다음이었다.

유형성 각결막염을 예방하기 위해선 올바른 손씻기를 생활화하고, 눈을 만지거나 비비지 않으며, 수건이나 베개 등 개인 소지품을 다른 사람과 공유하지 않아야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중