Sửa đổi Luật về mức lương tối thiểu

최저임금법

Đề án sửa đổi của Luật về mức lương tối thiểu Hàn Quốc vừa được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 28 tháng 5 vừa qua.

Đề án sửa đổi đưa ra các nội dung như tiền lương tối thiểu bao gồm một phần các khoản hỗ trợ phúc lợi xã hội như tiền thưởng, phí ăn uống, phí giao thông…

Quốc hội và chính phủ Hàn Quốc giải thích đề án sửa đổi này nhằm giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng lao động do việc mức tăng lương tối thiểu quá nhanh, tuy nhiên phía người lao động cực lực phản bác ý kiến này và cho rằng đây là cách thức loại bỏ tác động  tăng mức lương tối thiểu.

Cho đến hiện tại, trong bảng biểu mức lương được chia ra các hạng mục như lương cơ bản, tiền thưởng, tiền ăn, phí giao thông, chỉ có tiền lương cơ bản và tiền trợ cấp cố định như tiền trợ cấp theo chức vụ, chức trách là bao gồm trong phạm vi của lương tối thiểu. 

Tuy vậy, với việc đề án sửa đổi nêu trên được thông qua, từ năm sau, một phần mức phí hỗ trợ phúc lợi xã hội và tiền thưởng định kỳ sẽ được bao gồm vào phạm vi của mức lương tối thiểu.

Tiền thưởng vượt mức 25% tiền lương tối thiểu, tiền trợ cấp phúc lợi xã hội như tiền ăn hoặc phí giao thông nếu vượt quá 7% tiền lương tối thiểu sẽ được tính bao gồm vào tiền lương tối thiểu. Tỉ lệ này sẽ được giảm dần theo từng giai đoạn và đến năm 2024, toàn bộ tiền thưởng định kỳ và tiền trợ cấp phúc lợi xã hội sẽ được tính bao gồm vào tiền lương cơ bản.

Với người lao động nhận mức lương cơ bản hàng tháng là mức lương tối thiểu 1,570,000 won , tiền thưởng là 500,000 won, tiền trợ cấp phúc lợi xã hội 200,000 won, số tiền thưởng từ mốc vượt mức 390,000 won – 25% của lương tối thiểu 1,570,000 won và số tiền trợ cấp phúc lợi xã hội từ mốc vượt 110,000 won –  7% của lương tối thiểu  sẽ được bao gồm vào tiền lương tối thiểu. Như vậy, 110,000 won trong số tiền thưởng và 90,000 won trong số tiền trợ cấp phúc lợi xã hội sẽ được tính như mức lương tối thiểu. 

Mỗi người lao động sẽ có hạng mục cụ thể khác nhau. Cho dù cùng nhận lương năm dưới mức 25,000,000 triệu nhưng người lao động có thu nhập thấp nào nhận được mức tiền thưởng và tiền trợ cấp phúc lợi xã hội nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt thòi do đề án sửa đổi này.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định  sẽ cố gắng duy trì cân bằng giữa hai mục tiêu bảo đảm mức lương cho người lao động thu nhập thấp và giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp kinh doanh nhỏ thông qua đề án sửa đổi lần này.

Giới lao động hiện đang mạnh mẽ đấu tranh với đề án sửa đổi lương tối thiểu lần này.

<최저임금법 개정>

5월 28일, 최저임금법 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

개정안은 정기 상여금과 식비, 교통비 등 복리후생비 일부를 최저임금에 포함하는 내용을 담고 있다.

국회와 정부는 최저임금의 급격한 인상에 따른 사용자의 부담을 덜기 위한 것이라고 설명하고, 노동계는 최저임금 인상 효과를 없애는 조치라며 강하게 반발하고 있다.

지금까지는 일반적으로 기본급, 상여금, 식비, 교통비 등의 항목으로 나뉘어 있는 월급 명세서에서 기본급과 직무·직책 수당 등의 고정 수당만 최저임금 산입범위에 포함됐다.

개정안이 통과되면서 내년부터는 최저임금 산입범위에 정기 상여금과 복리후생비 일부가 포함된다.

상여금의 경우 최저임금의 25% 넘는 금액, 식비나 교통비 등의 복리후생비는 7% 넘는 금액이 최저임금에 포함된다. 이 비율은 단계적으로 낮아져 2024년이면 정기상여금과 복리후생비 전액이 포함된다.

월 최저임금인 157만 원을 기본급으로 받고 상여금을 50만 원, 복리후생비를 20만 원 받는 근로자의 경우 상여금은 157만 원의 25%인 39만 원, 복리후생비는 7%인 11만 원을 넘는 금액부터 최저임금에 포함됩니다. 상여금 중 11만 원과 복리후생비 중 9만 원이 기본급과 함께 최저임금으로 산출되는 셈이다.

근로자마다 임금의 세부 항목이 다르다. 똑같이 2,500만 원 이하의 임금을 받고 있더라도 성과급이나 복리후생비를 상대적으로 많이 받는 저임금 노동자는 개정안으로 인해 피해를 볼 수 있다.

정부는 당초 이번 개편을 통해 저임금 노동자의 임금보장과 중소기업과 소상공인의 부담 완화라는 두 목표 사이에서 균형을 찾겠다고 밝혔다.

노동계는 이번 개정안에 강경하게 맞서고 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중