៧នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺឆ្លង sfts ពីចៃឆ្កែ

jind

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំអោយសត្វចៃឆ្កែខាំអោយសោះនៅពេលចេញធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅ ក្រោយពេលដែលអ្នកជំងឺគ្រុនក្ដៅខ្លាំងជាមួយរោគសញ្ញាដុំស្ទះសរសៃឈាមដែលបង្កឡើងដោយសត្វចៃឆ្កែខាំ។

ហើយយោងតាមការរាយការរបស់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងជំងឺកាលពីថ្ងៃទី៣១ខែឧសភាបានអោយដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥អ្នកជំងឺ sfts មានចំនួន១៨នាក់ដែលកើនឡើង៣ដងច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែលមានតែ៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ sfts ក៏កើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅ១នាក់ដោយមានចំនួន៧នាក់បានស្លាប់។

ជំងឺ sfts ជាទូទៅកើតឡើងក្នុងកំឡុងខែមេសាដល់ខែវិច្ឆកា ហើយនៅពេលដែលត្រូវសត្វចៃឆ្កែដែលមានផ្ទុកមេរោគ sfts ខាំ គឺបង្កអោយមានរោគសញ្ញាដូចជាឡើងកំដៅខ្លាងំ ក្អួតចង្អោ និងរាគរុះជាដើម។

야생진드기에 물려 생기는 중증 열성 혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 늘자 보건당국이 야외활동을 할 때 진드기에 물리지 않도록 주의해줄 것을 당부했다.

5월 31일 질병관리본부에 따르면 올해 들어 지난 25일까지 SFTS 확진 환자는 18명으로 5명이었던 지난해 같은 기간보다 3배 이상 늘었다.

SFTS로 인한 사망자도 지난해 1명에서 7명으로 급증했다.

SFTS는 주로 4월부터 11월까지 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물린 후 고열과 구토·설사 등의 증상이 나타나는 감염병이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중