Góc khuất trong ‘Mức trợ cấp bảo đảm sinh hoạt cơ bản’ của người nước ngoài định cư theo diện kết hôn

bai_CI

Ủy ban kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc (The Board of Audit and Inspection of Korea, BAI) bày tỏ ý kiến lo ngại về những góc khuất phúc lợi trong điều kiện cấp hỗ trợ bảo đảm sinh hoạt cơ bản khác biệt giữa  người nước ngoài định cư theo diện kết hôn và người dân Hàn Quốc.

Ủy ban kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc cũng đã đồng thời công bố kết quả kiểm tra “Tình hình xúc tiến chính sách gia đình đa văn hóa” vào ngày 24 tháng 5 vừa qua.

Theo đó, người Hàn chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện chu cấp nhất định như là người có nghĩa vụ chăm sóc gia đình, thu nhập thấp, còn người nước ngoài định cư theo diện kết hôn phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như đang nuôi dạy trẻ chưa thành niên, đang sống cùng với họ hàng trực tiếp của vợ/chồng. 

Cho dù là người nước ngoài định cư theo diện kết hôn nhưng nếu không có con cái hoặc đang sống với con cái đã qua tuổi vị thành niên thì người đó sẽ không thể nhận được tiền trợ cấp bảo đảm sinh hoạt cơ bản. Người vợ đang mang thai huyết thống của người chồng Hàn Quốc đã qua đời được xếp thuộc đối tượng trợ cấp, nhưng người vợ đang mang thai huyết thống của người chồng Hàn Quốc đã ly dị lại không được xét thuộc đối tượng hỗ trợ.

Ủy ban kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc cũng phê phán rằng với chế độ hiện hành, gia đình của người nước ngoài định cư theo diện kết hôn sẽ khó nhận được bảo đảm sinh hoạt cơ bản kể cả mức thấp nhất, và cũng đã thông báo đến Bộ trưởng của bộ ngành liên quan yêu cầu sửa đổi chế độ liên quan. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc và Bộ Gia đình và Phụ nữ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề này. 

Ủy ban cũng phát hiện thực tế về hỗ trợ cung cấp chỗ tạm trú cho những phụ nữ nước ngoài kết hôn bị gia đình chồng bạo hành cũng còn nhiều yếu kém.

Đồng thời cũng có ý kiến về việc phụ nữ nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị loại khỏi đối tượng được hỗ trợ chỗ tạm trú làm tăng lo ngại về nguy cơ bị xâm phạm về mặt nhân quyền.

Ủy ban kiểm toán và thanh tra đã gửi thông báo đến Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc yêu cầu sửa đổi những quy định hiện hành nhằm giúp phụ nữ nước ngoài định cư theo diện kết hôn bị gia đình bạo hành có thể nhận được hỗ trợ và bảo vệ khẩn cấp bất kể họ có được đăng ký thông tin hợp pháp hay không.

<결혼이민자 ‘기초생활보장급여’ 사각지대>

감사원은 결혼이민자들이 내국인들과 다른 기초생활보장급여 수급 조건으로 복지 사각지대에 놓일 우려가 있다고 지적했다.

5월 24일, 감사원은 ‘다문화가족 정책 추진 실태’ 점검 결과를 공개하면서 이같이 밝혔다.

한국인은 부양의무자와 소득액 등 일정 수급기준만 충족하면 되지만 결혼이민자는 미성년자를 양육하거나 배우자의 직계존속과 주거를 같이하는 등 추가 조건을 충족해야 한다.

결혼이민자라 하더라도 자녀가 없거나 성년 자녀와 생계·주거를 같이할 경우 기초생활보장급여를 받을 수 없고, 사별한 배우자의 태아를 임신 중이면 수급 대상자가 되지만 이혼한 배우자의 태아를 임신하면 수급 대상에서 제외된다.

감사원은 현행 제도로 결혼이민자 가족이 최저한의 기초생활을 보장받지 못할 우려가 있다고 지적하고 관계 부처 장관에게 제도 개선 방안 마련을 통보했다. 복건복지부와 여성가족부는 부처 간 협의를 진행하겠다고 밝혔다.

감사원은 가정폭력을 당한 결혼 이주여성에 대한 시설입소 지원이 미흡하다는 사실도 적발했다.

미등록 이주여성이 쉼터 입소대상에서 제외돼 인권을 침해당할 우려가 있다고 지적했다.

감사원은 가정폭력 피해를 당한 결혼 이주여성이 등록 여부와 관계없이 긴급지원 및 보호를 받을 수 있도록 지침을 개정할 것을 여성가족부 장관에게 통보했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중