Амьжиргааны доод түвшиний олон соёлт гэр бүл халамжийн гадна үлдэх магадлалтай байна.

bai_CI

БНСУ-ын Аудит хяналт шалгалтын газар(The Board of Audit and Inspection of Korea, BAI)-аас Амьжиргааны доод түвшиний олон соёлт гэр бүлийн гишүүд халамжинд хамрагдах нөхцөл нь Солонгос иргэдээс өөр байгаа нь тэднийг халамжийн гадуур үлдэх магадлалтай байгаа тухай онцоллоо.
5-р сарын 24-ний өдөр ‘Олон соёлт гэр бүлийн бодлого түүний хэрэгжилт’-г хянан нийтэд танилцуулахдаа ийнхүү мэдэгджээ.
Солонгос иргэний хувьд асран халамжилж буй хүний тоо, орлого зэрэг тодорхой нөхцлүүдээр түвшинг тодорхойлох боловч Олон соёлт гэр бүлийн хувьд насанд хүрээгүй хүүхдээ өсгөх эсвэл Солонгос гэр бүлийн хүнийхээ эцэг эхтэй хамт амьдрах зэрэг нэмэлт нөхцөл шалгуур тавигддаг юм байна.
Олон соёлт гэр бүлийн гишүүн байсан ч хүүхэдгүй эсвэл насанд хүрсэн хүүхэдтэйгээ амьжиргаа нэгтэй, хамт амьдардаг бол тус халамжинд хамрагдах боломжгүй бөгөөд гэр бүлийн хүн нь нас барсан бөгөөд хүүхдийг нь тээж байгаа тохиолдолд хамрагдах боловч гэр бүлээ цуцлуулсан тохиолдолд хамрагдах хүрээнд багтдаггүй байна.
Тус газраас одоогийн энэхүү тогтолцоогоор Олон соёлт гэр бүл амьжиргааны наад захын халамжийг авч чадахгүй байх магадлалтай гэж онцлоод холбогдох яам тамгын газарт тогтолцоог шинэчлэхийг шаарджээ. Эрүүл мэнд халамжийн яам болон Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яамнууд энэ талаар хэлэлцээр хийх тухай мэдэгджээ.
Түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийг түр байрлах байрны хнгамж муу байгаа талаар хөндөгджээ. Хууль бусаар оршин сууж байгаа гадаад эмэгтэйчүүд түр байрлах байрны дэмжлэг авах боломжгүй байгаа нь хүний эрхийг зөрчиж байгаа талаар мөн онцолжээ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн олон соёлт гэр бүлийн иргэд бүртгүүлсэн эсэхээс хамаарахгүйгээр яаралтай тусламж, хамгаалалт үзүүлэхүйц дүрэм журмаа шинэчлэх тухай Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яамны сайдад хүргүүлжээ.

감사원(The Board of Audit and Inspection of Korea, BAI)은 결혼이민자들이 내국인들과 다른 기초생활보장급여 수급 조건으로 복지 사각지대에 놓일 우려가 있다고 지적했다.

5월 24일, 감사원은 ‘다문화가족 정책 추진 실태’ 점검 결과를 공개하면서 이같이 밝혔다.

한국인은 부양의무자와 소득액 등 일정 수급기준만 충족하면 되지만 결혼이민자는 미성년자를 양육하거나 배우자의 직계존속과 주거를 같이하는 등 추가 조건을 충족해야 한다.
결혼이민자라 하더라도 자녀가 없거나 성년 자녀와 생계·주거를 같이할 경우 기초생활보장급여를 받을 수 없고, 사별한 배우자의 태아를 임신 중이면 수급 대상자가 되지만 이혼한 배우자의 태아를 임신하면 수급 대상에서 제외된다.
감사원은 현행 제도로 결혼이민자 가족이 최저한의 기초생활을 보장받지 못할 우려가 있다고 지적하고 관계 부처 장관에게 제도 개선 방안 마련을 통보했다. 복건복지부와 여성가족부는 부처 간 협의를 진행하겠다고 밝혔다.
감사원은 가정폭력을 당한 결혼 이주여성에 대한 시설입소 지원이 미흡하다는 사실도 적발했다.
미등록 이주여성이 쉼터 입소대상에서 제외돼 인권을 침해당할 우려가 있다고 지적했다.
감사원은 가정폭력 피해를 당한 결혼 이주여성이 등록 여부와 관계없이 긴급지원 및 보호를 받을 수 있도록 지침을 개정할 것을 여성가족부 장관에게 통보했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중