វិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ប្រព័ន្ធធនាគាររួម (BankSign) នឹងចេញអោយប្រើនៅខែមិថុនា

payment-3411414_960_720 (1)

វិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ប្រព័ន្ធធនាគាររួម (BankSign)ដែលអាចជំនួសវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ធនាគារដែលត្រូវការពេលប្រើប្រាស់ទាក់ទងនិងហិរញវត្ថុនឹងដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា។

កាលពីថ្ងៃទី២៧ខែឧសភា សហព័ន្ធធនាគារទូទាំងប្រទេសបានបំភ្លឺថាប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ធនាគារួម (BankSign) ដែលជាគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្លុកឈេន(blockchain)នឹងចេញដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា។

BankSign អាចប្រើបានរយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីធ្វើរួច។ សពលភាពមានរយៈពេលយូរជាងវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ធនាគារ២ឆ្នាំដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើសារឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយ BankSignមិនគិនថ្លៃពេលធ្វើទេ។
ប្រសិនបើចង់ប្រើ BankSign ដំបូងគឺត្រូវទាញយកកម្មវិធី BankSign នៅលើស្មាតហ្វូន បន្ទាប់មកបំពេញការត្រួតពិនិត្យលើពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើប្រាស ការចែកចាយ និង បញ្ជាក់សាមីខ្លួន។ ក្រោយត្រូវចូលទៅកម្មវិធីធនាគារនិមួយៗហើយជ្រើសរើសប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ធនាគារBankSign ។
ក្នុងចំណោមសហព័ន្ធធនាគារទាំង១៨ លើកលែងតែធនាគារពណិជ្ជកម្មនិងធនាគារកូរ៉េសុីធី ព្រមទាំងធនាគារវូរី ធនាគារ១៥ផ្សេងទៀតចាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ប្រព័ន្ធធនាគាររួម នេះ។

금융거래 때 필요한 공인인증서를 대체할 은행권 공동 인증서비스인 ‘뱅크사인(BankSign)’이 7월 중순께 도입된다.

5월 27일, 전국은행연합회는 블록체인 기반의 은행권 공동 인증서비스인 뱅크사인을 7월 중순 내놓을 계획이라고 밝혔다.

뱅크사인은 한번 발급받으면 3년간 사용할 수 있다. 매년 갱신해야 하는 공인인증서의 유효기간보다 2년 정도 길고 발급 수수료도 없다.

뱅크사인을 이용하려면 스마트폰에서 뱅크사인 앱(응용프로그램)을 내려받은 뒤 개인정보 수집·이용·제공 동의, 본인 확인 절차 등을 거쳐야 한다. 이후 개별은행 앱에 로그인하고 인증 수단으로 뱅크사인을 선택하면 된다.

은행연합회 18개 회원은행 중 산업은행과 한국씨티은행, 우리은행을 제외한 15개 은행부터 이 같은 공동 인증서를 도입할 것으로 알려졌다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중