បើប៉ះវិក័យបត្រដៃទទេ អាចបង្កអោយមានអង្គធាតុ endocrine-disrupting chemicals ២ដងនៅក្នុងខ្លួន

shopping-2614155_960_720

ថ្មីៗនេះមានការស្រាវជ្រាវមួយបានអោយដឹងថា ដោយគ្រាន់តែប៉ះវិក័យបត្រជាមួយដៃទទេអាចបង្កអោយមានអង្គធាតុ ‘bisphenol A’ ដែលជានអង្គធាតុគីមី EDC ( endocrine-disrupting chemicals )ម្យ៉ាងដែលអាចបង្កចំនួនអង្គធាតុគីមីនៅក្នុងខ្លួន ២ដង។

ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់សាស្រ្ដាចារ្យ  ឆេក្យុងហូ (Prof. Kyungho Choi) នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលបានរកឃើញលទ្ធផលដូចនេះដែលមានអង្គធាតុ’bisphenol A’ តាមរយៈការពិនិត្យទឹកនោមរបស់បុគ្គលិកភេទស្រីវ័យកណ្ដាលដែលធ្វើការ១១ឆ្នាំក្នុងម៉ាតចំនួន៥៤នាក់ដែលប៉ះវិក័យបត្រនៅពេលគិតលុយ។

ក្រៅពីរកឃើញលទ្ធផលមិនខុសគ្នាពេលដោយពិនិត្យទឹកនោមដោយពាក់ស្រោមដៃ ប៉ុន្ដែបានរកឃើញអង្គធាតុ ‘bisphenol A’ ០.៩២ នៅក្នុងទឹកនោមពេលប៉ះវិក័យបត្រដោយដៃទទេគឺមានកើន ២ដងមុនពេលធ្វើការ។ នៅពេលអង្គធាតុ ‘bisphenol A’ ចូលទៅក្នុងខ្លួន វាគឺជាអង្គធាតុ EDC ( endocrine-disrupting chemicals ) ដែលបង្កការរំខាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរាង្គកាយ។

 

영수증을 맨손으로 만지는 것만으로도 환경호르몬인 ‘비스페놀A’의 체내 농도가 2배 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

서울대 보건대학원(Seoul National University, Department of Environmental Health) 최경호 교수(Prof. Kyungho Choi) 연구팀은 마트에서 일한 지 평균 11년 된 중년 여성 계산원 54명을 대상으로 영수증 취급에 따른 소변 내 비스페놀A 농도를 측정한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

업무 중 맨손으로 영수증을 취급했을 때의 소변 중 비스페놀A 농도는 0.92로 업무 전보다 2배 수준으로 상승한 반면 장갑을 낀 경우에는 큰 차이가 없었다.

비스페놀A는 인체에 들어가면 내분비 시스템을 교란하는 환경호르몬이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중