ចាប់ខ្លួនអ្នកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ៨៣០០នាក់តាមរយៈកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាល

house-construction-3102324_960_720

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូលកម្លាំងចម្រុះចុះហាមឃាត់សម្រាប់ដើមឆ្នាំ បានចាប់បានអ្នកស្នាក់នៅខុសច្បាប់ចំនួន ៨,៣៥១នាក់ និង ថៅកែដែលជួលកម្លាំងពលករខុសច្បាប់ចំនួន ១,៣៦៩នាក់។

តាមរយៈកម្លាំងចម្រុះចុះទៅត្រួតពិនិត្យលើកនេះ ចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានចំនួន (៧,៣៥៤នាក់) បើប្រៀបធៀបនិងឆ្នាំមុនក្នុងដំណាក់កាលដូចគ្នាគឺកើនឡើង ១៤%។
ក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្ហាញថា ក្រសួងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមកន្លែងធ្វើសំណង់ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ការងារអោយប្រជាជនធម្មតា ហើយក៏បានបង្ហញថាការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ចំនួន ១,២៩៧នាក់គឺកើនឡើង៤៤% បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនក្នុងដំណាក់កាលដូចគ្នាដែលមានចំនួន ៩០០នាក់។
សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះនឹងត្រូវប្រឈមនិងការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកូរ៉េ ហើយចំពោះនិយោជកវិញនឹងត្រូវពិន័យ ៣ឆ្នាំ ឬត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្រោម ២០លានវ៉ុនដោយយោងទៅតាមកម្រិតនៃការបំពានច្បាប់។
កាលពីថ្ងៃទី១៦ខែឧសភាកន្លងទៅ ក្រសួងយុត្ដិធម៌បានបង្កើត “គណៈកម្មការដោះស្រាយជនបរទេសរស់នៅខុសច្បាប់” ដែលមានក្រសួងចំនួន ១០ក្រសួងចូលរួម ដើម្បីជម្រុញការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្នាក់នៅដោយមិនបានចុះឈ្មោះក្រោមមូលដ្ឋានបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋាភិបាល។

5월 24일, 법무부는 상반기 정부합동단속을 실시하여 미등록체류자 8,351명과 불법고용주 1,369명을 적발했다고 발표했다.

이번 합동단속에서 적발된 인원은 전년 동기(7,354명) 대비 14% 증가한 수다.

법무부는 서민 대표 일자리 분야인 건설업종 단속에 집중했으며, 건설현장에서는 전년 동기(900명) 대비 44% 증가한 1,297명의 미등록체류자를 적발했다고 밝혔다.

적발된 미등록체류자는 강제퇴거 등의 조치에 처해지고, 고용주는 법 위반 정도에 따라 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해진다.

법무부는 지난 5월 16일 10개 부처가 참여한 ‘불법체류외국인 대책 회의’를 개최하여 범정부적 차원의 미등록체류자 감축대책을 추진하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중