ចុះតម្លៃ១០% បើសិនជាប្រើ បំពង់ទឹកក្ដៅរបស់ ស្ដាបាខ និង ធូសំផ្លេស

coffee

ចាប់ពីខែមិថុនា បើសិនជាប្រើបំពង់ទឹកក្ដៅនៅតាមហាងកាហ្វេស្តាបាខ កាហ្វេធូសំផ្លេស ព្រមទាំងហាងកាហ្វេផ្សេងទៀ និង ហាងអាហាររហ័សដែលបានចុះសទ្ធិសញ្ញាយោគយល់ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននឹងទទួលបានការចុះតម្លៃ១០%ពីតម្លៃគោល។

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ក្រសួងបរិស្ថានបានពន្យល់នៅពេលធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងនិងខ្លឹមសារនេះថា ការទទួលការចុះតម្លៃនឹងមានភាពខុសគ្នាដោយអាស្រ័យលើការប្រើប្រាសផលិផលឬហាងនិមួយៗ។

ហាងកាហ្វេដែលបានចុះសទ្ធិសញ្ញាយោគយល់មានដូចជា កាហ្វេហូលីស ផាស្គូជី ធូសំផ្លេស គ្រីសស្ពីគ្រីម កាហ្វេបៀន កាហ្វេនេសកាហ្វេ ចាបាស៊ីធី កាហ្វេអេនជែលណាកាហ្វេ ស្តាបាខ បេស្គីនរ៉ូប៊ីន ដុងឃីនដូណាត់ស៍ កាហ្វេបានេកូ និង ហាងអាហាររហ័យ មានដូចជា KFC ប៊័រហ្គឺឃីង ផាផាយស៍ និង មេខដូណាល់ដ៍ជាដើម។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងក៏បានបង្កើតប្រព័ន្ធតម្កល់ប្រាក់កែវកាហ្វេដែលប្រើតែម្ដងសម្រាប់ចំនួនប្រើកែវកាហ្វេដែលប្រើពេលយកចេញក្រៅ(takeout)។  វាគឺជាប្រព័ន្ធដែលអាចទទួលប្រាក់តម្កល់នៅពេលដែលយកកែវសម្រាប់ប្រើមួយដងអោយទៅក្រុមហ៊ុនដែលបានទិញ ក្រោយពេលដែលបានគិតលុយនៅពេលទិញកាហ្វេឬភេសជ្ជៈផ្សេងដោយបានគិតលុយភេសជ្ជៈបូកជាមួយថ្លៃប្រាក់តម្កល់របស់កែវសម្រាប់ប្រើមួយដង។

ក្រសួងបរិស្ថាននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលទាក់ទងនិន្នាការទាំងនេះអោយបានរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំនេះ ហើយនឹងជម្រុញអោយមានប្រអប់ប្រមូលជាដើមដូចជាឧបករណ៍កំណត់ចំនួននៅតាមកន្លែងសាធារណៈ និង បង្កើតអោយមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កែវដែលប្រើមួងដង។

ជាមួយគ្នានោះផងដែរ នឹងមានការដាក់កំណត់ក្នងការប្រើប្រាស់កែវផ្លាស្ទិកមួយដងនៅពេលពិសារភេសជ្ជៈនៅក្នុងហាងកាហ្វេនានា។

6월부터 스타벅스, 투썸플레이스 등 환경부와 협약을 맺은 커피전문점이나 패스트푸드점에서 텀블러를 사용하면 10% 수준의 가격 할인을 받게 된다.

5월 10일 환경부는 관련 내용을 발표하면서 업체나 제품에 따라 할인 폭은 달라질 수 있다고 설명했다.

협약이 체결된 커피전문점은 할리스커피, 파스쿠찌, 투썸플레이스, 크리스피크림, 커피빈, 카페네스카페, 자바시티, 엔제리너스커피, 스타벅스, 배스킨라빈스, 던킨도너츠, 카페베네이고, 패스트푸드점은 롯데리아, KFC, 버거킹, 파파이스, 맥도날드이다.

테이크아웃컵 회수를 위해 일회용컵 보증금 제도도 도입된다. 음료 등을 구입할 때 음료값과 더불어 일회용컵 보증금을 함께 계산하고, 해당 업체에 일회용컵을 돌려줄 때 보증금을 돌려받는 구조로 운영된다.

환경부는 올해 안에 관련 법령을 개정하고 전용수거함 등 공공 회수체계 정비와 컵 재질 단일화를 추진한다.

더불어 카페 등 실내에서 음료를 마실 때는 일회용 플라스틱컵 사용이 제한된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중