បុណ្យសំដែងតន្ត្រី Circus

circus

2018 서울 서커스 페스티벌 ‘서커스 캬바레(Circus Cabaret)’가 오는 5월 12일(토)과 13일(일) 문화비축기지에서 열린다.

បុណ្យសំដែងតន្ត្រី Circus (Circus Cabaret)’នៅសេអ៊ូលក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ផ្ដើមបើកនៅថ្ងៃទី ១២ និង ១៣ ខែឧសភា។ នៅក្នុងពិធីបូណ្យនេះគេសង្កេតមានផលិតផលក្នុងនិងក្រៅស្រុកចំនួន១០ដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុត។

រាល់ការសំដែងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតអំពីពិធីបុណ្យនេះ អាចចូលទៅមើលក្នុងគេហទំពរ (http://www.sfac.or.kr) ។

 

2018 서울 서커스 페스티벌 ‘서커스 캬바레(Circus Cabaret)’가 오는 5월 12일(토)과 13일(일) 문화비축기지에서 열린다.

이번 행사에선 국내외 작품 10개를 엄선해 선보인다.

모든 공연은 무료다.

축제에 대한 보다 자세한 내용은 홈페이지에서(http://www.sfac.or.kr)확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중