នៅក្នុងម៉ាតធំៗនិងមធ្យមការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិចដែលចរបស់ប្រើមួយដងបោះចោលត្រូវបានហាម

garbage-2729608_960_720

ទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមម៉ាតធំៗនិងមធ្យមការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិចដែលរបស់ប្រើមួយដងបោះចោលនឹងមិនអាចប្រើបានទៀតទេ ហើយនៅតាមកន្លែងលក់ចំណីអាហារវិញ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយប្រើស្បោងវិចខ្ចប់ធ្វើអំពីក្រដាស់វិញ។

នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ក្រសួងបរិស្ថានបានផែនការ ‘វិធានការគ្រប់គ្រងចម្រុះនៃការកម្ទិចរបស់កែឆ្នៃ ‘ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីកាត់បន្ថយការកម្ទិចការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិចអោយបាន៥០%រហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០។

ផែនការនោះមានគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរដបផ្លាស់ស្ទិចដែលមានពណ៌ដែលរបស់ងាយស្រួលកែឆ្នៃអោយទៅជាដបដែលគ្មានពណ៌រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០ ហើយហាមមិនអោយនាំចូលនូវផលិតផលដែលមានការវិចខ្ចប់ហួសហេតុមកដាក់លក់ក្នុងម៉ាតធំៗ។

បន្ថែមពីនេះទៀត នៅពេលដែលតម្លៃរបស់កែឆ្នៃធ្លាក់ចុះនោះ នឹងត្រូវធានាសម្រាប់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលឯកជនដោយផ្អែកលើ ‘ ស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាភ្ជាប់តម្លៃ ‘។

앞으로 대형마트나 슈퍼에서는 일회용 비닐봉투를 사용할 수 없고, 제과점 등에서도 종이봉투 사용이 권장됩니다.

5월 10일, 환경부는 2030년까지 플라스틱 폐기물 발생량을 50% 감축하기 위한 ‘재활용 폐기물 관리 종합대책’을 국정현안점검조정 회의에 보고했습니다.

모든 유색 페트병은 2020년까지 재활용하기 쉬운 무색으로 전환하고, 과대 포장 제품은 대형마트에 입점하지 못하게 할 방침입니다.

또 재활용품 가격 하락 시엔 ‘가격연동 표준계약서’를 토대로 민간 수거업체의 수익을 보장하기로 했습니다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중