ការឆ្លងកាត់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ‘Seoul Pass’កាន់តែស្រួល

passកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា សាលាក្រុងសេអ៊ូលបានសហការគ្នាជាមួយសមាគមន៍មូលនិធិទេសចរណ៍សេអ៊ូល ដាក់អោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្កើតថ្មីឈ្មោះ (Discover Seoul Pass)។ កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៦ សាលាក្រុងសេអ៊ូលបញ្ចេញកម្មវិធី (Discover Seoul Pass)នោះគឺសម្រាប់តែជនបរទេសប៉ុណ្ណោះ។

មានតែកាតមួយសន្លឹកអ្នកទេសចរណ៍មិនត្រឹមតែអាចចូលមើលទេសចរណ៍ល្បីៗបានប៉ុណ្ណោះទេ គឺអាចប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ ទិញអីវាន់បញ្ចុះតម្លៃ និង ចូលលេងវប្បធម៌ហាល្យូបានចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទេសចរណ៍ អាចទស្សនាទីកន្លែងទស្សនាល្បីៗក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយស្រួលនិងសប្បាយផងដែរ។

តាមរយៈកម្មវិធី (Discover Seoul Pass)លើកនេះ ត្រូវបានបន្ថែម៥ផ្នែកធំៗទៀត។ ១) ពង្រីកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ២) កម្មវិធីឆ្លងកាត់ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទ ៣) ពង្រឹងកម្មវិធីធ្វើដំណើរ ៤) កម្មវិធីឆ្លងកាត់ប្លែកៗ ៥) បន្ថែមកន្លែងលក់ និង កន្លែងទទួល

កន្លែងទេសចរណ៍ដែលអាចចូលលេងដោយឥតគិតថ្លៃឬទទួលបានការចុះតម្លៃចំនួន៣២កន្លែង ត្រូវបានបន្ថែមដល់៦៦កន្លែង ហើយគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធី (Discover Seoul Pass) អាចប្រើប្រាស់បានភ្លាមនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ហើយកាលពីមុនកាតសម្រាប់២៤ម៉ោង(មួយសន្លឹក) និង កាត៤៨ម៉ោង(ពីសន្លឹក) ត្រូវបានបន្ថែមកាត៧២ម៉ោង(៣សន្លឹក)។

5월 9일, 서울시가 (재)서울관광재단과 함께 ‘디스커버 서울패스(Discover Seoul Pass) 개정판을 출시했다.

서울시가 2016년 7월 내놓은 ‘디스커버 서울패스’는 외국인 전용 관광패스다.

카드 한 장으로 인기 관광지 입장뿐만 아니라 대중교통 이용, 쇼핑 할인, 한류문화 체험 등 관광객의 다양한 선호에 따라 서울의 대표 관광명소를 편리하고 효과적으로 즐길 수 있다.

이번에 ‘디스커버 서울패스’는 크게 5개 분야에서 업그레이드됐다. ①이용시설 확대 ②모바일 패스 출시 ③교통편의 기능 강화 ④패스권종 다양화 ⑤판매처·수취처 확대다.

무료로 입장하거나 할인혜택을 받을 수 있는 관광시설이 32곳에서 66곳으로 확대됐고, ‘디스커버 서울패스’ 앱을 설치하면 언제 어디서든 즉시 구매해 사용할 수 있다.

기존 24시간권(1일권)과 48시간권(2일권)에 이어 72시간권(3일권)도 새롭게 내놨다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중