ឥឡូវអាចចុះឈ្មោះសំបុត្រកំណើតតាមអនឡាញបាន

baby-1150109_960_720

ក្រសួងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលនិងការិយាល័យរដ្ឋបាលក្រសួងយុត្ដិធម៌បានអោយដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភាទៅ ឪពុកម្ដាយដែលបានសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យទាំង១៨ទូទាំងប្រទេសអាចុះឈ្មោះសំបុត្រកំណើតតាមអនឡាញបានដោយមិនចាំបាច់ទៅដោយផ្ទាល់។

ឪពុកម្ដាយដែលបានសម្រាលកូនត្រូវយកលិខិតបញ្ជាក់ការសម្រាលកូននិងអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណទៅសាលាក្រុង សាលាសង្កាត់ សាលាភូមិនិងសាលាឃុំ ហើយត្រូវបំពេញពាក្យចុះឈ្មោះសំបុត្រកំណើត។

ក៏ប៉ុន្ដែឪពុកម្ដាយដែលបានសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យទាំង១៨ទូទាំងប្រទេស ហើយចូលរួមចុះឈ្មោះសំបុត្រកំណើតអនឡាញ អាចចុះឈ្មោះសំបុត្រកំណើតនៅប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកចុះឈ្មោះសៀវភៅគ្រួសាររបស់ក្រសួងយុត្ដិធម៌ (efamily.scourt.go.kr)បាន។

មួយវិញទៀតក្រសួងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលបានកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងការសម្រាលកូន ‘ សេវាកម្មសុភមង្គលសម្រាលកូនវ៉ុនស្ដុប ‘ និង សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដូចជា ថ្លៃថែទាំកូន ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន និង ការបញ្ចុះថ្លៃប្រើប្រាស់សេវាសារធារណៈរបស់កូនគ្រួសារពហុវប្បធម៌ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆកាឆ្នាំមុនផងដែរ។

행정안전부와 법원행정처는 5월 8일부터 전국 18개 병원에서 출생한 아이 부모는 주민센터를 방문하지 않고도 온라인으로 출생신고가 가능하다고 밝혔다.

출생신고는 출생아의 부모가 출생증명서와 신분증을 가지고 시‧구‧읍‧면‧동을 방문하여 출생신고서를 작성하고 신고해야 했다.

하지만 온라인 출생신고에 참여하는 전국 18개 병원에서 출생한 아이 부모는 ‘대법원 전자가족관계등록시스템(efamily.scourt.go.kr)’에서 출생신고를 할 수 있게 됐다.

한편, 행정안전부는 지난해 11월부터 양육수당, 출산지원금, 다자녀 공공요금 감면 등 다양한 출산 관련 지원 서비스를 온라인으로 신청할 수 있는 ‘행복출산 원스톱 서비스’를 제공하고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중