ទីក្រុងសេអ៊ូល៖ ដំណើរការកម្មវិធីទេសចរណ៍ ‘ e-sports ‘ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស

888

សាលាក្រុងសេអ៊ូលបានអោយដឹងថា សាលាក្រុងនឹងដំណើរការសាកល្បង ‘កម្មវិធីទេសចរណ៍ e-sports ‘សម្រាប់កញ្ចប់សេវាទេសចរណ៍ទីក្រុងសេអ៊ូលដែលពេលបច្ចុប្បន្ន e-sports នេះគឺជាសន្ទុះ ហាល្យូថ្មីដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយ៍ភាពយ៉ាងខ្លាំង។

ការចូលទស្សនាទីលានកីឡាបើកដំណើរការe-sports គ្រប់ពេលដែលមានទំហំធំជាងគេក្នុងប្រទេសនៅក្នុងខ័ណ្ឌសាំងអាំ និង ចូលទស្សនាអំពីប្រវត្តិe-sports និង ការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលប្រចាំចិត្តរបស់កីឡាករហ្គាមជំនាញល្បីៗដោយផ្ទាល់ ព្រមទាំង ទស្សនាការប្រកួតពិតៗផ្ទាល់ភ្នែកគឺជាខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនេះ។

កម្មវិធីនឹងដំណើរការមួយខែម្ដងចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែធ្នូរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួន១៥នាក់។ មានផ្ដល់សេវាបកប្រែភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលចូលរួមផងដែរ។

ទទួលចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំពរទេសចរណ៍ហាល្យូទីក្រុងសេអ៊ូល(http://hallyu.visitseoul.net) ហើយជ្រើសរើសចុងក្រោយដោយគិតលើរយៈពេលមកលេងសេអ៊ូល គោលបំណងមកលេងសេអ៊ូល និង គោលបំណងចួលរួមកម្មវិធីជាដើម។

서울시가 새로운 한류 열풍을 일으키고 있는 e스포츠를 서울의 관광상품으로 한 ‘e스포츠 투어 프로그램’을 시범운영한다고 밝혔다.

상암동에 위치한 국내 최대 규모의 e스포츠 상설경기장과 한국 e스포츠 역사와 인기 프로게이머들의 애장품 등을 전시한 명예의 전당을 직접 보고, 실제 경기를 눈앞에서 관람하는 게 프로그램의 내용이다.

프로그램은 5월부터 12월까지 매월 1회씩 외국인 관광객 15명을 대상으로 운영한다. 참가자들을 위해 영어 통역도 제공한다.

서울 한류관광 웹페이지(http://hallyu.visitseoul.net)를 통해 신청 받고, 초청자는 서울 방문 기간, 목적, 프로그램 참여 동기 등을 고려해 최종 선정한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중