ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រួសារដែលចូលរួមទៅលេងស្រុកកំណើតសម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌កម្ពុជា

cambodia

សមាគមន៍គ្រួសារស្រ្ដីកូរ៉េផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារពហុវប្បធម៌មកពីកម្ពុជាដើម្បីទៅលេងស្រុកកំណើតតាមរយៈជំនួយមូលនិធិរបស់ក្រុមសមាជិកហិរញ្ញវត្ថុហាន់ណានិងសមាគមន៍កិច្ចការសង្គមមូលនិធិរួម។

គ្រួសារខាងស្រីដែលមានគ្រួសារកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយគ្រួសារដែលជាភ្ញៀវត្រូវអាចចូលរួមគ្រប់កម្មវិធី ព្រមទាំងគ្រួសារដែលចុះឈ្មោះមិនមានជាប់ការពិន័យចំពោះដំណើរកម្សាន្ដក្រៅប្រទេសនោះ គឺអាចចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីលើកនេះបាន។ សមាគមន៍ផ្ដល់អាទិ៍ភាពមុនចំពោះគ្រួសារខាងស្រីឬគ្រួសារខាងស្រីនិងកូនដែលមិនធ្លាប់ទៅលេងគ្រួសារខាងម្ដាយ ឬគ្រួសារដែលមានកូនអាយុ៧ឆ្នាំដល់៩ឆ្នាំ(អាយុក្រោម៥ឆ្នាំដល់៧ឆ្នាំ)។

រយៈពេលនៃដំណើរទៅលេងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា ហើយគ្រួសារដែលមានបំណងចុះឈ្មោះ អាចចុះឈ្មោះផ្ញើឯកសារតាមប្រៃសនីយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិស្រ្ដីរៀបអាណិកជនខេត្ដដេគូ និង មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារគ្រួសារពហុវប្បធម៌ខេត្តអាន់សានចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតអាចចូលទៅមើលនៅលើគេហទំពររបស់សមាគមន៍គ្រួសារស្រ្ដីកូរ៉េ (www.womenfund.or.kr)។

한국여성재단이 하나금융그룹과 사회복지공동모금회의 후원으로 캄보디아 다문화가정의 모국방문을 지원한다.

친정가족이 캄보디아에 거주하고 있고, 주최 측의 전 일정에 참여할 수 있으며 신청 가족 모두 해외여행에 결격사유가 없는 가정은 이번 프로그램에 지원할 수 있다. 친정방문 혹은 자녀의 외가 방문 경험이 없거나, 자녀 연령이 7~9세(만 5~7세)인 경우 선발 과정에서 우대한다.

방문기간은 오는 9월 1일부터 9월 9일까지이며, 참가 희망 가족은 4월 24일부터  5월 21일까지 대구이주여성인권센터와 안산시다문화가족지원센터에 우편으로 신청 접수하면 된다.

보다 자세한 사항은 한국여성재단 홈페이지(www.womenfund.or.kr)의 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중