ឈ្មោះថ្មីរបស់ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ ‘ ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការអន្ដោប្រវេសន៍ និង ជនបរទេស ‘

출입국

អស់រយៈពេល ៦០ឆ្នាំទីបំផុត ‘ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍’ បានប្ដូរឈ្មោះ។

ក្រសួងយុត្ដិធម៌និងក្រសួងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលបានអោយដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ចំនួន៦កន្លែងធំៗនិងមានការងារច្រើនដូចជា នៅព្រលានយន្ដហោះអុីនឆុន ទីក្រុងសេអ៊ូល ទីក្រុងភូសាន ទីក្រុងអុីនឆុន ទីក្រុងស៊ូវុន និង កោះជេជូ នឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះជា ‘ ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការអន្ដោប្រវេសន៍ និង ជនបរទេស ‘។

ប៉ុន្ដែចំពោះការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ចំនួន ១៣កន្លែងផ្សេងទៀតដូចជា នៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងសេអ៊ូល គីមហេ ដេគូ ដេចុន យ៉ស៊ូ យ៉ាជូ អ៊ូលសាន គីមផូ ក្វាងជូ ឆាំងវុន ចុនជូ ឈូនឆន់ ឆុងជូ នឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះជា ‘ ការិយាល័យកិច្ចការអន្ដោប្រវេសន៍ និង ជនបរទេស ‘។

នៅក្នុងរយៈពេលដែលប្រើឈ្មោះជា ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍នោះ បានទទួលការរិះគន់ថា ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ក្រៅពីកិច្ចការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលប្រទេស ការិយាល័យមិនមានបញ្ចូលកិច្ចការផ្សេងៗដូចជា ការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅ ជនភៀសខ្លួន សិក្សាសង្គមចម្រុះ សញ្ញាតិនោះទេ។

‘출입국관리사무소’가 60여 년 만에 이름을 바꾼다.

법무부와 행정안전부는 5월 10일부터 인천공항·서울·부산·인천·수원·제주 등 규모가 크고 업무가 많은 출입국관리사무소 6곳의 명칭을 ‘출입국·외국인청’으로 변경한다고 밝혔다.

서울남부·김해·대구·대전·여수·양주·울산·김포·광주·창원·전주·춘천·청주 등 나머지 13개 출입국관리사무소는 ‘출입국·외국인 사무소’로 이름을 바꾼다.

그간 출입국관리사무소라는 명칭은 출입국 심사뿐 아니라 체류관리, 난민, 사회통합, 국적 등 다양해진 업무를 포괄하지 못한다는 지적이 제기돼 왔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중