ជនអន្ដោប្រវេសន៍ក៏អាចបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានដែរ

444

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសលើកទី៧។

ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលមានវិសាអចិន្ដ្រៃចំនួន៣ឆ្នាំ ហើយមានអាយុ១៩ឆ្នាំឡើងទៅអាចបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណតិនេះបានប្រសិនបើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបានចុះនៅក្នុងតំបន់ស្វ័យយ័ត្នរបស់ខ្លូន។ ប៉ុន្ដែជនអន្ដោប្រវេសន៍មិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអោយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេ។

ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាការបោះឆ្នោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងអោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្នុងតំបន់នោះ ដូច្នេះទើបមានការកំណត់ផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ចូលរួមបោះឆ្នោតបាន។

ប៉ុន្ដែចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិង នាយករដ្ឋមន្រ្ដីគឺជាការបោះឆ្នោតសម្រាប់អធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតំណាងអោយប្រទេស ដូច្នេះទើបមានភាពខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់។

오는 6월 13일은 제7회 전국동시지방선거일이다.

이주민 중 영주권 자격을 획득한 지 3년을 경과하고 19세 이상이며 해당 지방자치단체의 외국인등록대장에 올라 있으면 이번 선거에서 투표할 수 있다.

이주민에게 출마할 수 있는 피선거권은 주어지지 않는다.

지방선거는 지역주민이 그 지역의 대표를 뽑는 선거여서 제한적으로 이주민이 선거권을 갖는다.

대선과 총선은 주권자인 국민이 국가지도자를 선출하는 것이므로 지방선거와 차이가 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중