ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ ‘រថយន្ដក្រុង ធូធូ’ ទិវាខែឧសភាសម្រាប់ពលករបរទេស

twotwo

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសាក្រុមសកម្មភាពរួមសម្រាប់ជនបរទេសបើកយុទ្ធនាការទិវាខែឧសភាសម្រាប់ពលករបរទេសនៅសង្កាត់ជុងឡូក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីអនុវត្ដនូវការគោរពសិទ្ធមនុស្សនិងបំបាត់ការរើសអ៊ើងលើពលករបរទេស ហើយបានប្រាប់អោយដឹងថានៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះនឹងបើកឡានក្រុងធូធូនៅជុំវិញកន្លែងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជួយដល់ពលករបរទេសដេលកំពុងរងការលំបាក។

ក្រុមសកម្មភាពរួមសម្រាប់ជនបរទេសបានប្រាប់ពីគម្រោងនៃយុទ្ធការនេះថារថយន្ដក្រុងធូធូនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីក្រុងសេអ៊ូល យ៉ជូ អ៊ឺយចុងប៊ូ ឈុងជូ ហ្វាសុង ដេចុន សេជុង ជាដើម ព្រមទាំងធ្វើដំណើរទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលការងារ ក្រសួងការងារ និងនៅតាមកន្លែងការងាររហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែឧសភា។

ក្រុមសកម្មភាពរួមសម្រាប់ជនបរទេសបានដាក់វិធានការទាមទារអោយលុបបំបាត់កាត់ថ្លៃស្នាក់នៅដោយបង្ខំ លុបបំបាត់ច្បាប់ស្ដង់ដារការងារនៅមាត្រា៦៣(ដោយលើកលែងលើផ្នែក កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ នេសាទ និង សន្ដិសុខជាដើម) និង សេរីភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារ ជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះ។

ទិវាខែឧសភាសម្រាប់ពលករបរទេសកំពុងដំណើរការយុទ្ធនាការនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យមុនរដូវឈប់សម្រាកទិវាពលកម្មអន្ដរជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំដោយផ្អែកលើការលំបាករបស់ពលករបរេសមានការពិបាកក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃធម្មតា។

4월 29일, 이주노동차 차별철폐와 인권 노동권 실현을 위한 공동행동(이주공동행동)은  서울 종로구 보신각에서 ‘이주노동자 메이데이 집회’를 열고 “고통 받는 이주노동자들의 손을 잡기 위해 오늘 집회를 시작으로 현장을 순회하는 ‘투투버스’를 띄우겠다”고 밝혔다.

이주공동행동은 투투버스로 서울에서 시작해 여주·의정부·충주·화성·대전·세종 등의 고용센터와 고용노동부, 사업장 등을 순회하며 5월31일까지 집중적인 항의 집회를 열 계획이다.

이들은 순회 집회에서 사업장 이동 자유, 근로기준법 63조(농업·축산·수산업 종사자 및 경비원 등 일부는 근로시간 규정 제외) 폐지, 숙식비 강제 징수 지침 폐기 등을 요구할 방침이다.

이주노동자 메이데이는 평일 쉬기 어려운 국내 이주노동자들의 여건을 감안해 매년 노동절 전 일요일에 진행하고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중