Эрүүл мэндийн даатгал, Гадаад иргэдийн орон нутгийн даатгалаас 205 наяд воны алдагдал

123

Өнгөрсөн онд Орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан гадаад иргэний тоо 270 мянга байсан бөгөөд даатгалын алдагдлын хэмжээ 205 наяд вон байжээ.
.
Тэдний орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд төлсөн мөнгөний хэмжээ 100 наяд 1 тэрбум вон байсан бөгөөд Эрүүл мэндийн даатгалын газраас гарсан эмчилгээний зардалын мөнгө 305 наяд 1 тэрбум вон гарсан байна.

Орон нутгийн даатгалд хамрагдсан гадаад иргэдийн даатгалын алдагдал мөнгө 2015 онд 135 наяд 3 тэрбум воноос 2016 онд 177 наяд 4 тэрбум вон, 2017 онд 205 наяд 1 тэрбум вон болж жил бүр өссөөр байна. Үүнийг гадаадын иргэдийг орон нутгийн даатгалд хамруулах нөхцөл сул байгаад гол шалтгаан байна гэж үзжээ.

Одоогийн байдлаар 3-аас дээш сарын хугацаагаар тус улсад оршин сууж буй, орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдагчийн сарын дундаж мөнгө 89,933 вон байгаа бөгөөд нэг сарын даатгалын мөнгөө урьдчилж төлөх зэрэг нөхцлийг хангавал даатгалд хамрагдах нөхцөл бүрддэг байна. Эмчилгээ авах зорилгоор даатгуулж буй тохиолдолд түүнийг зогсоох хэрэгтэй гэсэн дуу хоолой гарч байна.

지난해 기준 건강보험 외국인 지역가입자 수는 27만명으로 이로 인해 발생하는 건강보험 재정 적자만 2050억원으로 조사됐다.

보험료 부과액은 1001억원이었지만 공단에서 지출하는 진료비는 3051억원에 달했다.
외국인 지역가입자로 인한 재정적자는 2015년 1353억원에서 2016년 1774억원, 2017년 2050억원으로 해마다 늘어나고 있다. 외국인 건보 자격 기준이 느슨하다는 지적이 나오는 이유다.

현재는 3개월 이상 체류, 전년도 지역가입자 월평균 보험료(8만9933원) 한 달치 납부 등 조건이 충족하면 건강보험 대상이 된다.
혜택만 받는 경우를 막아야 한다는 지적이 나온다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중