Солонгос улс бусдыг/олон соёл/ хүлээн зөвшөөрөх чадвар дэлхийн 27 улсаас 26-д

bbc_news_logo (1)

Бусдыг хүлээн зөвшөөрөх чадвараар Солонгос улс дэлхий дахинд доогуур түвшинд байна гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Английн BBC сувгаар тухайн улсын цагаар 4-р сарын 23-ний өдөр мэдээлсэн ‘Global Survey’ судалгаанаас харвал ‘Соёл, үзэл санаа өөр тэдэнд Солонгос хүмүүс хэрхэн хандаж байна вэ?’ гэсэн асуултанд 20% нь л сайн ойлгодог гэж хариулжээ.

Судалгаанд хамрагдсан 27 улсаас 26-т жагсаж байна. Дүрвэгсэдийг хамгийн ихээр дэмжин хүлээн зөвшөөрдөг Канад улс 74%-иар 1-рт жагсаж хамгийн сүүлд 16%-иар Унгар улс оржээ.

Солонгос хүмүүсийн бусдад итгэх итгэл их бага байгаагаар гарчээ. ’Бусдад итгэж чадах уу?’ гэсэн асуултанд нь 12% нь л нааштай хариулт өгч, үлдсэн 88% нь ‘Хүмүүстэй харьцахад анхаарал болгоомж хэрэгтэй’ гэсэн харилут өгч сөрөг хариулт өгсөн дарааллаараа судалгаанд хамрагдсан улсууд дотор 6-рт орсон байна.

Ялангуяа ‘Өөр улс төр үзэл бодолтой хүмүүст хамгийн бага итгэнэ’ гэсэн хариултыг судалгаанд хамрагдагчдын 35% нь өгсөн бөгөөд энэ нь судалгаанд хамрагдсан улсууд дотор хамгийн өндөр хувийг эзэлсэн байна. Энэ удаагийн судалгааг хэвлэл мэдээллийн судалгаа явуулдаг газраас BBC-ын хүсэлтээр явуулсан бөгөөд дэлхийн 27 улсын 19 мянган хүн судалгаанд хамрагджээ.

타인에 대한 한국 사회의 관용과 포용력이 전 세계 최하위 수준이라는 설문 조사 결과가 나왔다.

영국 BBC 방송이 현지시간 4월 23일 발표한 설문조사 ‘글로벌서베이’에 따르면 “배경과 문화, 견해가 다른 이들에게 한국 사람들은 얼마나 관용적이냐”는 질문에 20%만 ‘매우 관용적’이라고 답했습니다. 조사 대상 27개국 가운데 26위에 머문 수치다.

난민을 포용하는 데 가장 적극적인 캐나다가 74%로 1위를 지켰고, 최하위는 16%를 기록한 헝가리가 차지했다. 한국인은 타인에 대한 신뢰감도 매우 낮은 것으로 나타났다.

‘다른 사람 대다수를 신뢰할 수 있느냐’는 질문에 한국인 12%만이 긍정적인 답변을 내놨다. 나머지 88%는 ‘사람들을 대할 때 주의가 필요하다’고 답해 부정적 비율이 조사 대상국 중 6번째로 높았다.

특히 응답자의 35%가 ‘다른 정치견해를 가진 사람을 가장 덜 신뢰한다’고 답해 조사 대상국 중 최고치를 기록했다.

이번 조사는 여론조사업체 입소스 모리가 BBC의 의뢰를 받아 전세계 27개국 1만 9천여 명을 상대로 실시했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중