Thua lỗ tài chính trong mảng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cư trú tại địa phương ở mức 205 tỉ won

123

Theo khảo sát, có 270,000 người nước ngoài đăng ký mua bảo hiểm y tế theo diện cư dân địa phương năm ngoái, và thua lỗ tài chính bảo hiểm y tế thuộc đối tượng này là 205 tỉ won. 

Số tiền bảo hiểm thu về là 100,1 tỉ won, nhưng chi phí chữa trị mà Tổng công ty bảo hiểm  Hàn Quốc phải chi trả lên tới 305,1 tỉ won.

Thua lỗ tài chính trong khối người nước ngoài đăng ký bảo hiểm theo diện cư dân địa phương tăng đều mỗi năm, từ 135,3 tỉ won năm 2015, 177,4 tỉ won năm 2016 lên 205 tỉ won năm 2017. Lý do được đưa ra thảo luận là tiêu chuẩn về tư cách xét bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài vẫn còn khá lỏng lẻo.

Hiện tại, người nước ngoài sống tại Hàn Quốc trên 3 tháng, người nước ngoài đăng ký bảo hiểm theo diện cư dân địa phương đã nộp tiền bảo hiểm y tế một tháng với mức bảo hiểm trung bình 89,933 won/tháng đều được xem là đối tượng đủ điều kiện được chi trả bảo hiểm.

Giới phân tích chỉ trích rằng cần phải ngăn chặn những trường hợp chỉ luôn nhận được ưu tiên, ưu đãi bảo hiểm.

<건강보험, 외국인 지역가입자 재정적자 규모 2050억원>

지난해 기준 건강보험 외국인 지역가입자 수는 27만명으로 이로 인해 발생하는 건강보험 재정 적자만 2050억원으로 조사됐다.

보험료 부과액은 1001억원이었지만 공단에서 지출하는 진료비는 3051억원에 달했다.

외국인 지역가입자로 인한 재정적자는 2015년 1353억원에서 2016년 1774억원, 2017년 2050억원으로 해마다 늘어나고 있다. 외국인 건보 자격 기준이 느슨하다는 지적이 나오는 이유다.

현재는 3개월 이상 체류, 전년도 지역가입자 월평균 보험료(8만9933원) 한 달치 납부 등 조건이 충족하면 건강보험 대상이 된다.

혜택만 받는 경우를 막아야 한다는 지적이 나온다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중