ក្រុមហ៊ុនឡុតតេ៖ រោងចក្រនំឆូកូផាយបញ្ចប់ការសាងសង់នៅប៉ាគីស្ថានហើយកំពុងពន្លឿនការវាយលុកទីផ្សារមូស្លីម

lotte

ក្រុមហ៊ុនឡុតតេ បានពង្រីកសង្វាក់សហគ្រាសរោងចក្រផលិតនំនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងបានពង្រីកទីផ្សារផលិតនំសម្រាប់ទីផ្សារមូស្លីម។

បើយោងតាមរោងចក្រនំឡុតតេ(Lotte Confectionery)កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ក្រុមហ៊ុនឡុតតែកុនស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នាពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរោងចក្រផលិតនំឆូកូផាយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់៦០០អក់វ៉ុនក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តបាន់ចាប រ៉ាហូរ ហើយនៅថ្ងៃទី២៥ក្នុងខែនេះចាប់ផ្ដើមសង្វាក់ផលិតនំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់។

រោងចក្រដែលមានឈ្មោះ ភូលណាកា(Phool Nagar)ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីទំ២មុឺន២ពាន់ផ្យង់ នឹងត្រូវបំពាក់សង្វាក់ផលិតបែបថ្មីនៃនំឆូកូផាយ និង ស្ករកៅស៊ូម៉ាកស្ប៉ាវ។

ដោយសារផលិតផលទាំងពីរត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីហាល់ឡាល់ ដូច្នោះទីផ្សារលក់មិនត្រឹមតែវាយលុកត្រឹមតែប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ណ្ណោះទេ នឹងមានគំរោងលក់ក្នុងទីផ្សារមូស្លីមទូទាំងសាកលលោកផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនឡុតតេមានគំរោងពង្រីកវិសាលភាពរបស់នំឆូកូផាយចេញពីទីផ្សារមូស្លីមនៅតំបន់ដែលគ្មានមនុស្សនៅចំនួន១៨អក់វ៉ុន តាមរយៈការបញ្ចប់ការសាងសង់រោងចក្រភូលណាកាលើកនេះ។

 

롯데가 파키스탄에 제과 공장을 가동하며 무슬림 시장의 제과 사업 확장을 본격화했다.

4월 27일 롯데제과(Lotte Confectionery)에 따르면, 파키스탄 현지 법인 롯데콜손(Lotte Kolson)은 최근 펀자브주 라호르시에 연간 약 600억원 생산 규모의 초코파이 공장을 신설하고, 이달 25일 준공식을 가진 후 본격 가동에 나섰다

풀나가(Phool Nagar)라는 이름의 이 공장은 약2만2천평 규모로, 롯데 초코파이와 스파우트껌의 최신 생산라인을 갖췄다.

두 제품 모두 할랄 인증을 획득하고 있어, 파키스탄은 물론 글로벌 이슬람권 국가에까지 판매 영역을 점차 확대해나갈 계획이다.

롯데는 이번 풀나가 공장 준공을 통해 초코파이 불모지에 가까운 18억 무슬림 시장에서 초코파이 붐을 일으킨다는 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중