សម្រួលនិតិវិធីទិដ្ឋាការធនធានជនបរទេសផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មី

graphic-3312365_960_720

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រួលនិតិវិធីទិដ្ឋាការ ដើម្បីពង្រីកធនធានជនបរទេសផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីលើជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដមនុស្សយន្ដ សហគ្រាសសេវាទូរស័ព្ទសាកលជាដើម។

ក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងបន្ថែមការអនុញាតិទិដ្ឋាការការងារជំនាញ (E-7) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា លើជំនាញការងារអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្ដមនុស្សយន្ដ និង អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកបង្រៀនផ្នែកសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម និង អ្នកមើលការខុសត្រូវគ្រោះថ្នាក់ ព្រមទាំងបុគ្គលិកប្រឹក្សាយោបល់អតិថិជនជាដើម។

ទិដ្ឋាការ(E-7)គឺផ្ដល់អោយអ្នកធ្វើការដែលជាជនបរទេសដែលមានជំនាញ ‘ខ្ពស់’ ដែលមានបទពិសោធន៍លចាប់ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ ឬអ្នកដែលមានបរិញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត។

로봇공학, 글로벌 기업 콜센터 등 신규 산업 분야의 외국인 인력 확보를 위해 정부가 비자 규제를 완화한다.

법무부는 5월 1일부터 특정활동(E-7) 비자 허용 직종에 로봇공학 기술자 및 연구원, 산업안전 및 위험 관리원, 고객상담 사무원 등을 추가한다고 밝혔다.

E-7 비자는 근무 분야 석사 학위를 소지하거나 5년 이상 경력의 ‘고급’ 외국인 전문 인력 등에 주어진다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중