Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын газар, Жирэмсэн эхчүүд Garcimia cambodia∙Ногоон цайны ханд хэрэглэхээс зайлсхийх

img_318924_1

Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын газраас Garcimia cambodia зэрэг эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үндсэн 4 төрлийн материалыг хэрэглэхдээ анхаарах хэсэгт ‘Хүүхэд, жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд зайлсхийх’болгож шинэчилжээ.

4-р сарын 13-ны өдөр Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын газраас урьдчилсан мэдээлсэнээр ‘Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний стандарт ба хэмжээ’-ний шинэчилсэн журманд Ногоон цай болон Garcimia cambodia-с гаргаж авсан ханд, Алое навч, Probiotics зэргийн хэрэглэхдээ анхаарах хэсэгт ‘Хүүхэд, жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд хэрэглэхээс зайлсхийх’, ‘Архаг хууч өвчтэй хүмүүс эмийн зориулалтаар уухдаа мэргэжлийн хүн/эмч/ зөвлөгөө авах’ зэрэг болгон шинэчилсэн байна.

Ногоон цайнд байх Категены найрлага дотор EGCG-ыг их хэмжээгээр хэрэглэх тохиолдолд элгэнд хор ялгаруулах магадлалтай учир Ногоон цайнаас гаргаж авсан эцсийн бүтээгдэхүүний тохиолдолд EGCG-ын нэг өдөрт хэрэглэх хэмжээ 300 мг-аас бага байхаар хязгаарлажээ.

Probiotics бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахын тулд enterococcus доторх strain-г үндсэн материалаар ашиглах тохиолдолд антибиотект тэсвэртэй, хоруу чанаргүй генийг ашиглахуйц стандартыг шинэчилжээ.

식품의약품안전처는 가르시니아캄보지아 추출물 등 건강기능식품 기능성 원료 4종의 섭취 시 주의사항에 ‘어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것’ 등의 사항을 신설한다.

4월 13일 식약처가 행정예고한 ‘건강기능식품의 기준 및 규격’ 개정안에 따르면, 녹차추출물과 알로에 전잎, 가르시니아캄보지아 추출물, 프로바이오틱스의 주의사항에는 ‘어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것’, ‘질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것’ 등이 신설됐다.

녹차에 들어있는 카테킨 성분 중 EGCG(에피갈로카테킨갈레이트)는 고용량 섭취 시 간 독성을 유발할 우려가 있어 녹차추출물 최종제품의 경우 EGCG 일일섭취량이 300mg 이하로 제한됐다.

프로바이오틱스 제품의 안전성 확보를 위해 ‘엔테로코커스(enterococcus)’ 속 균주를 원료로 사용할 경우에는 항생제 내성 유전자 및 독성 유전자가 없는 균주를 사용하도록 제조기준이 개정됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중