វិទ្យាស្ថានសុវត្តិភាពម្ហូបអាហារនិងឪសថ៖ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះត្រូវចៀសវាងការបរិភោគភេសជ្ជៈសម្រកទម្ងន់កាស៊ីនានិងទឹកចម្រាញ់តែប៉ៃតង

img_318924_1

វិទ្យាស្ថានសុវត្តិភាពម្ហូបអាហារនិងឪសថបានធ្វើការកំណត់ចំណាំនូវការប្រុងប្រយ័ត្នពេលបរិភោគភេសជ្ជៈសុខភាពដែលជាទឹកចម្រាញ់ប្រភេទកាស៊ីនាខាំបូជាដែលមានសារធាតុផ្សំ៤ប្រភេទដែល ‘កុមារ ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និង ស្រ្ដីកំពុងបំបៅដោះ’ ត្រូវតែចៀសវាង។

ប្រសិនបើយោងតាមការកំណត់ការវិនិច្ឆ័យរដ្ឋាបាល ‘ស្ដង់ដានិងការកំណត់នៃផលិតផលសុខភាព ’ របស់វិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និង ឪសថកាលនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ចំណុចដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទឹកចម្រាញ់តែបៃតងនិង ស្លឹករុក្ខជាតិអាល្លូ ទឹកចម្រាញ់កាស៊ីនា និង ប្រូបាយអូធិកជាដើម ‘កុមារ ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និង ស្រ្ដីកំពុងបំបៅដោះ ត្រូវចៀសវាងពេលបរិភោគ ’ ‘អ្នកមានជំងឺ ឬអ្នកដែលកំពុងលេបថ្នាំ ពេលបរិភោគត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញជាដាច់ខាត។

ដោយសារតែជាតិឃេដឃីនដែលមាននៅក្នុងតែបៃតងមានផ្ទុកសារជាតិ EGCG(អេភីហ្គាល្លូឃេដឃីន ហ្គាលលេដ) នៅពេលបរិភោគបរិមាណច្រើនអាចបណ្ដាលអោយមានជាតិពុលដល់ថ្លើម ដូច្នេះបើសិនជាទឹកចម្រាញ់តែបៃតងជាផលិតផលចុងក្រោយ ត្រូវកំណត់បរិមាណ EGCG នៅក្រោម ៣០០មីលីក្រាមនៅពេលបរិភោគប្រចាំថ្ងៃ។

ប្រសិនបើផលិតផលប្រូបាយអូធីកប្រើជាតិការពារមេរោគ ‘អេនធើរ៉ូខូសឺស(enterococcus) ជាសារធាតុផ្សំដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពនោះ គឺត្រូវបានកែប្រែស្ដង់ដារផលិតដោយកំណត់ប្រើជាតិការពារមេរោគដែលគ្មានអង់ទីគរនៅក្នុងហ្សែន និង ជាតិពុលនៅក្នុងហ្សែន។

식품의약품안전처는 가르시니아캄보지아 추출물 등 건강기능식품 기능성 원료 4종의 섭취 시 주의사항에 ‘어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것’ 등의 사항을 신설한다.

4월 13일 식약처가 행정예고한 ‘건강기능식품의 기준 및 규격’ 개정안에 따르면, 녹차추출물과 알로에 전잎, 가르시니아캄보지아 추출물, 프로바이오틱스의 주의사항에는 ‘어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것’, ‘질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것’ 등이 신설됐다.

녹차에 들어있는 카테킨 성분 중 EGCG(에피갈로카테킨갈레이트)는 고용량 섭취 시 간 독성을 유발할 우려가 있어 녹차추출물 최종제품의 경우 EGCG 일일섭취량이 300mg 이하로 제한됐다.

프로바이오틱스 제품의 안전성 확보를 위해 ‘엔테로코커스(enterococcus)’ 속 균주를 원료로 사용할 경우에는 항생제 내성 유전자 및 독성 유전자가 없는 균주를 사용하도록 제조기준이 개정됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중