អតីតប្រធានាធិបតី ប៉ាកអុឺនហេជាប់ពន្ធធានាគារ២៤ឆ្នាំ និង ពិន័យ១៨០អត់វ៉ុននៅសាលាឧទ្ធរណ៍

1043808573

កាលពីថ្ងៃទី៦ខែមេសាអតីតប្រធានាធិបតី ប៉ាកអុឺនហេ(Park Geun-hye) ត្រូវបានប្រកាសការកាត់ក្ដីអោយជាប់ពន្ធធានាគារ២៤ឆ្នាំនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រោមករណីយកអំណាចរដ្ឋាភិបាលទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

តុលាបានស្ដីបន្ទោសថាការដែលអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាកអុឺហេបានបដិសេដ្ឋមិនចូលខ្លួនក្នុងការកាត់ក្ដីគឺមិនខុសពីអ្នកស្រី ឆេស៊ូនសុីល(Choi Soon-sil) ដែលបានធ្វើអោយខូចភាពថ្លៃថ្នូររបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមិនទទួលកំហុសខ្លួនផង។

សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមបទល្មើសចំនួន១៨ បទល្មើស១៦ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានប្រព្រឹត្តិបទល្មើសមែន។ ភស្ដុតាងដែលបញ្ជាក់អំពីភាពជាប់ពិរុទ្ធសំខាន់ៗគឺជាបទល្មើសទាំងអស់ ហើយដូចដែលការចោទប្រកាន់លើករណីរបស់អ្នកស្រី ឆេស៊ូនសុីលអំពីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាក្រុមនោះ អ្នកទាំងពីរត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៨០អក់វ៉ុនដូចគ្នា។

នៅពេលដែលកាត់ក្ដីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍លើកដំបូង អតីតប្រធានាធិបតី ប៉ាក មិនមានវត្តមាននោះទេ។

4월 6일, 박근혜(Park Geun-hye) 전 대통령이 ‘국정농단’ 사건 1심에서 징역24년을 선고받았다.

재판부는 법정 출석을 거부한 박 전 대통령이 “최순실(Choi Soon-sil)씨와 함께 국정질서를 혼란에 빠뜨리고 반성도 없었다”고 질타했다.

18개 혐의 가운데 16개가 유죄로 인정됐다.

핵심 공소사실은 모두 유죄였고, 최순실씨와 ‘경제공동체’였음을 입증하듯 벌금액은 두 사람 모두 180억원으로 같았다.  

처음 텔레비전으로 생중계된 재판에 박 전 대통령은 나타나지 않았다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중