ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជេជូ ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិបរទេសសម្រាប់តំណាងផ្សព្វផ្សាយ SNS

304696_192565_4257

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជេជូ ប្រកាស់ជ្រើសរើសនិស្សិតបរទេសសម្រាប់តំណាងផ្សព្វផ្សាយ SNS ឃ្លោប៊លចយប៊ើ(Global Joyber)ដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកូរ៉េនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជេជូ។ ការជ្រើសរើសនេះនឹងជ្រើសរើសនិស្សិតសរុប១៦នាក់ តាមតំណាងប្រទេសនិមួយៗ ៣នាក់ ទៅ៤នាក់ដូចជា ជប៉ុន ចិន ហុងកុង តៃវ៉ាន់ និង វៀតណាមជាដើម។

សម្រាប់ជំនាញជ្រើសរើសគឺអ្នកត្រួតពិនិត្យ(Editor) និង អ្នកធ្វើវីដេអូ(filmmaker) ហើយរយៈពេលធ្វើសកម្មភាពគឺចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែ វិច្ឆកា។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជេជូបានកំណត់គោលការណ៍ចេញថ្លៃធ្វើសកម្មភាពក្មុងរយៈពេលធ្វើសកម្មភាពនិងថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដល់ក្រុមតំណាងផ្សព្វផ្សាយ SNS ឃ្លោប៊លចយប៊ើ(Global Joyber)។

ចំពោះលក្ខខ័ណ្ឌចូលរួមគឺជ្រើសរើសប្រធានបទ “គុណសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជេជូ មាន “រួចរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី SNS របស់ខ្លួន រួចភ្ជាប់(Link) ទៅក្នុងគណនី ហ្វេសប៊ូក អុីនស្តាក្រាម របស់ ខេផាល់(K-pal) ជាការស្រេច។ ថ្ងៃចុះឈ្មោះទទួលរហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ហើយអ្នកដែលជាប់នឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់សាមីខ្លួនម្នាក់ៗ។

제주항공이 한국과 제주항공을 알릴 외국인 유학생 SNS 홍보대사 글로벌 조이버(Global Joyber)를 선발한다. 일본과 중국, 홍콩, 대만, 베트남 등 국가별로 3~4명, 전체 16명을 선발한다.

모집분야는 에디터와 필름메이커고, 활동기간은 오는 5월부터 11월까지다 . 제주항공은 활동기간 동안 글로벌 조이버들에게 활동비와 국제선 항공권 등을 제공할 방침이다.

지원방법은 ‘제주항공이 갖고 있는 장점’을 주제로 내용을 구성해 본인 SNS 계정에 게시한 후 케이팔(K-pal)의 페이스북·인스타그램 계정에 링크를 입력하면 된다. 접수기간은 오는 22일까지고 합격자는 개별통보한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중