Гадаад оюутны цагийн ажил, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний нуугдмал тал

eat-2064922_640
Их дээд сургуулиудын ойролцоо газруудад цагийн ажил эрхэлж байгаа гадаад оюутны тоо нэмэгдсээр байна. Ажил олгогч нар хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнээс үүдээд ажлын байрны хүртээмж муутай гадаад оюутнуудыг цагаар ажиллуулахыг илүүд үзэх болжээ. Энэ нь ‘Цалингийн мөлжлөг’ бий болох нөхцлийг бүрдүүлж байна.
Гадаад оюутны хөдөлмөрийн мөлжлөгийг зогсоохын тулд гаргасан ‘Цагийн ажил хийх зөвшөөрлийн тогтолцоо’ бий. Гэвч үр дүн нь маш бага. Гадаад иргэний үнэмлэх г.м 6 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэхээс гадна хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар бас шаардагдана. Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээ хийхээс татгалзвал гадаад оюутан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс татгалзаж үргэлжлүүлэн ажиллахаас өөр аргагүй.
Гадаад оюутан ажил олгогчоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг зөрчсөнтэй холбоотой мэдэгдэл хийхээс зайлсхийхээс өөр аргагүй. Гадаад оюутны хувьд урьдчилан ажил хийх зөвшөөрөл авсан байх ёстой бөгөөд зөвшөөрөлгүй цагийн ажил эрхэлж байгаа нь 3 дахь удаагаа баригдвал албадан гаргах дүрэм байдаг.
2018 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /цагийн 7530 вон/ юм.

대학가를 중심으로 아르바이트를 하고 있는 유학생이 늘고 있다. 문제는 업주가 최근 최저임금 상승으로 이런 사정에 어두운 유학생을 아르바이트로 선호한다는 점이다. ‘임금 착취’가 발생할 소지가 있다.
유학생 노동 착취를 막기 위한 ‘시간제 취업 사전 허가제’가 있다. 그 효과는 미미하다. 외국인등록증 등 6개 서류를 제출해야 하고, ‘표준근로계약서’ 사본도 제출해야 한다. 업주가 표준근로계약서 작성을 거부하는 탓에 유학생은 최저임금을 포기한 채 일할 수도 있다.
유학생은 최저임금 위반 신고도 꺼릴 수밖에 없다. 외국인 유학생은 사전 허가를 받아야만 일할 수 있고, 시간제 취업 허가 없이 일하다가 세 번 적발되면 추방된다는 규정 때문이다.
2018년 시간당 최저임금은 7530원이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중