ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាការងារក្រៅម៉ោងនិស្សិតបរទេសស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល

eat-2064922_640

និស្សិតបរទេសកំពុងធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅតាមបណ្ដាកន្លែងសាកលវិទ្យាល័យកំពុងកើនឡើង។ បញ្ហាគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន។ ដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាកើនឡើងដោយសារការនេះធ្វើអោយនិស្សិតបរទេសចូលចិត្តចាប់យកការងារក្រៅម៉ោង។ ហើយវាធ្វើអោយមានរឿងកើតឡើងថា “ឆ្លៀតយកកម្រៃ”

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លៀតរកការងាររបស់និស្សិតបរទេសគឺមាន “ប្រព័ន្ធអនុញាតិធ្វើការងារម៉ោង”។ ប៉ុន្ដែពុំសូវមានប្រសិទ្ធិភាពទេ។ ពេលធ្វើការគឺត្រូវប្រគល់ឯកសារ៦ផ្សេងទៀតរួមជាមួយអត្ដសញ្ញាណ្ណប័ណ្ណជនបរទេស ហើយនិងកិច្ចសន្យាការងារស្ដង់ដាកូពី។ និស្សិតបរទេសត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការដោយបោះបង់ការទទួលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាព្រោះតែម្ចាស់ហាងបដិសេដ្ឋមិនសរសេរកិច្ចសន្យាការងារស្ដង់ដា។

ហើយនិស្សិតបរទេសក៏មិនអាចគេចផុតពីការរាយការណ៍ការបំពានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផងដែរ។ ព្រោះនិស្សិតបរទេសត្រូវទទួលការអនុញាតិជាមុនទើបអាចធ្វើការបាន ហើយ ប្រសិនបើធ្វើការដោយមិនបានសុំអនុញាតិការអនុញាតិការងារម៉ោងនោះ នៅពេលចាប់បានចំនួន៣ដងគឺមានច្បាប់បណ្ដេញចេញពីប្រទេស។ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំ២០១៨គឺ ៧,៥៣០វ៉ុន

대학가를 중심으로 아르바이트를 하고 있는 유학생이 늘고 있다. 문제는 업주가 최근 최저임금 상승으로 이런 사정에 어두운 유학생을 아르바이트로 선호한다는 점이다. ‘임금 착취’가 발생할 소지가 있다.

유학생 노동 착취를 막기 위한 ‘시간제 취업 사전 허가제’가 있다. 그 효과는 미미하다. 외국인등록증 등 6개 서류를 제출해야 하고, ‘표준근로계약서’ 사본도 제출해야 한다. 업주가 표준근로계약서 작성을 거부하는 탓에 유학생은 최저임금을 포기한 채 일할 수도 있다.

유학생은 최저임금 위반 신고도 꺼릴 수밖에 없다. 외국인 유학생은 사전 허가를 받아야만 일할 수 있고, 시간제 취업 허가 없이 일하다가 세 번 적발되면 추방된다는 규정 때문이다.

2018년 시간당 최저임금은 7530원이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중